بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی سپاهیان ممتاز دختر و پسر و یک صد هزارمین سپاهی دانش کاخ نیاوران ۷ خرداد ماه ۱۳۵۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی پنجم/سال ۱۳۵۴ خورشیدی دی تا اسفند ماه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۴ خورشیدی تازی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۱۳۵۴ خورشیدی فروردین تا خرداد ماه


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی سپاهیان ممتاز دختر و پسر و یک صد هزارمین سپاهی دانش کاخ نیاوران ۷ خرداد ماه ۱۳۵۴


مراسم امروز از مراسم لذت‌بخش و رضایت‌بخش و تحسین‌آمیزی است که ممکن است هر چند گاه یک بار پیش بیاید. در روزی که سپاه دانش در این مملکت ایجادشد، شاید عده‌ای نمی‌توانستند تصور بکنند که نتایج آن چه خواهدشد. حتی بعضی‌ها می‌گفتند که بردن افکار جدید به دهات توسط کسانی‌که تحصیل‌کرده هستند، ممکن است گمراه‌کننده باشد، ولی امروز نتیجه کار شما سپاهیان انقلاب ایران، چه پسر و چه دختر، طوری روشن و واضح است که گمان می‌کنم مورد غبطه کسانی است که مثل ما احتیاج به مبارزه با بی‌سوادی داشتند و حتی مورد تقلید دیگران قرار گرفته‌است.
علت موفقیت سپاهیان دانش در چند چیز بوده‌است. یکی تشنگی افراد ایرانی که وسایل تحصیل برایشان فراهم نبوده و برای فراگرفتن سواد و دست یافتن به حقایق اوضاع و پیداکردن راه‌حل‌هایی برای مشکلات زندگی امروز به تلاش افتادند. مقصود من از زندگی، فقط صبح را به غروب رساندن و یک عمر را به بیهوده گذراندن نیست، منظور از زندگی یعنی یک فرد و یک انسان برای جامعه خود مؤثر و مفید واقع شود و از این راه خوشبخت و سربلند گردد، علت دیگر موفقیت سپاهیان دانش این بود که کسانی که وارد این سپاه شدند، با تمام وجود و روح و قلب خود این کار را به عنوان یک وظیفه مقدس ملی به حساب آوردند.
همانطور که یک سرباز هم در سربازخانه و واحد خود و بعد برای خدمت به وطنش در قله کوه‌ها خدمت می‌کند و احیاناً جانش را در اختیار مملکتش می‌گذارد، شما سپاهیان دانش هم با همان ایمان و روحیه به دهات مملکت رفتید و در آنجا به یک جهاد ملی بر ضد جهل و بی‌سوادی، یعنی نابینایی جان و روان دست زدید و با کمال موفقیت این وظیفه ملی خود را انجام دادید. کاری که از شما خواسته‌شد، مافوق کار مبارزه با بی‌سوادی بود، کما اینکه خیلی از شما به دهاتی که رفتید، نه فقط در مدرسه درس دادید و نوجوانان این مملکت را باسواد کردید، بلکه در کارهای اجتماعی نیز راهنمای آنان بودید و در اکثر مواقع فواید بسیار به اجتماع ایران رسانیدید. این است که در هر فرصت و در هر موقعیتی که پیش آمده، ما از کار و زحمات و خدمات سپاهیان انقلاب ایران تجلیل کرده‌ایم و علاوه بر آن همه ممالک جهان نسبت به شما با دیده احترام آمیخته به تحسین یاد کرده‌اند.
موضوع بسیار مهم دیگر درمورد سپاهیان دانش، آمادگی دختران ایرانی برای خدمات اجتماعی و میهنی است. این را بدانید که یک چنین آمادگی شاید در نقاط دیگر جهان پیدا نشود، به خصوص که ما بارها شاهد آن بوده‌ایم که دستگاه‌های دولتی به یک عده معین احتیاج داشتند، ولی تعداد داوطلبان دختر ما برای پر کردن این محل‌های خالی به مراتب بیشتر از احتیاجات دستگاه‌ها بود و بسیاری از این دخترها در قرعه‌کشی معاف شدند. به این ترتیب ذوق و علاقه‌ای که بین دختران این مملکت برای خدمت وجود دارد، قابل تحسین و تقدیر است. این حس خدمتگزاری تا چند سالی که برای مبارزه با بی‌سوادی لازم است، ادامه خواهدداشت، ولی پس از آن نیز ما سپاهیان انقلاب را که برای کشور مفید هستند، نگاه خواهیم‌داشت، زیرا بر فرض که مبارزه با بی‌سوادی پایان یابد، ولی وظایف سپاهیان بهداشت و سپاهیان آبادانی و ترویج ادامه خواهدداشت و احتیاج مملکت به این افراد هیچ وقت تمام نخواهدشد و بر اساس اصول و فلسفه انقلاب، برنامه‌های پیشبرد اجتماع و تأمین رفاه اجتماعی ایران دائمی خواهدبود، و چون این کارها دائمی است، بنابراین سپاهیان انقلاب نیز پیوسته به انجام مسئولیت مهم خود که خدمت به جامعه است، ادامه خواهندداد. به این ترتیب ما غیر از تعریف و تمجید از کار شما حرف دیگری نداریم که بزنیم و اطمینان و ایمان قاطع دارم که این خدمات در حال و در آینده ادامه خواهدداشت و هر سپاهی پسر و دختر ایرانی در هر دوره، با سربلندی به خدمت خود ادامه خواهدداد و مانند شما موفق خواهدبود و هنگامی که وارد اجتماع شود، یک فرد ایران‌دیده و زحمت‌کشیده و مؤمن به شمار خواهدرفت که مسلماً بهتر به مملکت و اجتماع خود خدمت خواهدکرد.