بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین پایان آموزش دوره بیست و چهارم دانشکده فرماندهی و ستاد ۱۰ مهر ماه ۱۳۵۰

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۰ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین پایان آموزش دوره بیست و چهارم دانشکده فرماندهی و ستاد ۱۰ مهر ماه ۱۳۵۰


طی موفقیت‌آمیز این دوره را به فارغ‌التحصیلان دانشکده فرماندهی و ستاد تبریک می‌گویم.

در این نقطه به کرات به افسران فارغ‌التحصیل و سایر حضار تذکر داده بودم که اگر ما از لحاظ وسایل نواقصی داریم، این نقص و طبیعتاً این ضعف را باید به وسیله اراده، جسارت، شجاعت و به خصوص دانش نظامی جبران کنیم.

به خواست خداوند سال به سال توانسته‌ایم وسایل بهتر و بیشتری را برای دفاع از آب و خاک خود در اختیار ارتش ایران بگذاریم و این کار آنقدر ادامه خواهد یافت تا غیر از سلاح‌های اتمیک که ما به آن اعتقاد نداریم و امیدواریم که زودتر از صفحه دنیای ما محو بشود، سلاح‌های مدرن در اختیار قوای مسلح شاهنشاهی قرار بگیرد تا ما را قادر کند با اراده و دانشی که داریم، به بهترین وجه و تا سر حد امکان در راه تمامیت کشور جانبازی نموده و از منافع مملکت دفاع کنیم.

باز هم تکرار می‌کنم هر سال تقاضا و توقع ما از شما افسران و فرماندهان آینده ارتش آن است که اطلاعات و دانش نظامی خود را به سر حد اعلا برسانید، زیرا هر سال ما امتحانات مشکل‌تری از شما به عمل خواهیم آورد. هر افسر از درجه سروانی به بالا در صورتی می‌تواند در ارتش ایران با موفقیت به خدمت خود ادامه دهد، که درجه معلومات و حس فداکاری و وظیفه‌شناسی و حتی سلامت مزاج او طوری باشد که جزو افسران رده بالا، یعنی خیلی خوب، عالی، و ممتاز قرار گیرد. البته توقع سنگینی است و می‌دانم که فرصت کمی برای شما باقی می‌ماند تا بتوانید پس از انجام وظیفه روزانه خود استراحت کنید، با این حال اطلاع دارم همان وقت کمی که دارید آن را به مرور کتب، آیین‌نامه‌ها و جزوات لازم می‌گذرانید و خوشبختانه نتیجه آن این است که در اغلب تست‌هایی که سروان‌ها یا سرگردها و سرهنگ‌ها می‌دهند، تعداد تجدیدی‌ها یا احیاناً وازده‌ها به مقدار خیلی قلیلی تنزل کرده‌است و هر سال بهتر از سال پیش می‌شود. این توقع از شما ادامه خواهد داشت، چون غیر از این نمی‌شود.

نکته‌ای که باید تذکر بدهم این است اساس هر جامعه و هر مملکت و به خصوص هر قوای مسلحی بر انضباط قبول شده قرار گرفته‌است. ما قبل از شهریور ۱۳۲۰ در ارتش شاهد عالیترین انضباط بودیم، ولی انضباط آن روز بیشتر روی مقررات و روی حس اطاعت محض بود، که باید همینطور هم باشد. انضباطی که من امروز از شما می‌خواهم در عین حال که به همان شدت است، میل دارم انضباط فهمیده شده و قبول شده باشد، به طوری که زیردست نسبت به بالا دست و بالادست نسبت به زیردست آن را کاملاً رعایت کند. انضباطی که فقط جنبه خشک و ظاهری نداشته باشد، بلکه از روی عقیده و ایمان باشد، انضباطی که به خاطر سوءاستفاده از درجه بالا یا ارشدیت نباشد، بلکه روی تشخیص خدمت صحیح یا احیاناً قصور در خدمت باشد. نتیجه چنین انضباطی بیشتر و بالاتر از آن انضباط خشکی است که در گذشته با آن آشنا بودیم. به هر حال سلسله مراتب در انضباط باید رعایت شود و عادی‌ترین فرد ارتش نه فقط نسبت به بالا دست خود باید رعایت انضباط را بکند و به آن ایمان و عقیده داشته باشد، بلکه انضباط را در وجود خود و در اخلاق و تربیت خویش داشته باشد و آن را لازمه وجود و حیات خود بداند. هر اقدامی که برای تقویت انضباط لازم است به عمل خواهد آمد، ولی آن انضباط روحی و معنوی که باید وجود داشته باشد، مربوط به روابط بالادست و زیردست می‌شود، آن دیگر مربوط به فردفرد شما افسران است، نه کسانی که فقط اینجا حضور دارند، بلکه تمام افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی، چه فرماندهان و چه زیردستانشان و این قسمت را ما در آینده به همان اندازه که نسبت به دانش نظامی شما اهمیت می‌گذاریم، مهم خواهیم شمرد و در سرنوشت شما و ارتش شما و مملکت شما مؤثر خواهد بود.

از خداوند متعال توفیق همگی شما را در پیشرفت بیشتر و خدمت با ارزشتر و افتخارات بالاتر در خدمت به این آب و خاک مسئلت دارم.