بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین پایان آموزش دانشکده فرماندهی و ستاد ۱۰ مهر ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۱ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین پایان آموزش دانشکده فرماندهی و ستاد ۱۰ مهر ماه ۱۳۵۱

موفقیت طی دوره دانشکده فرماندهی و ستاد را به افسرانی که فارغ‌التحصیل شده‌اند تبریک می‌گویم و خاطرنشان می‌کنم معلوماتی که بر معلومات پیشین خود اضافه کرده‌اید اندوخته‌ای است برای زندگی سربازی شما، تا هم در عمل طی هر وظیفه‌ای که انجام می‌دهید مورد استفاده قرار بگیرد و هم معلومات شما با روحیه قوی‌تر و انضباط شدیدتر به خدمت ارتش شاهنشاهی ایران و نیروهای مسلح عرضه بشود. در مورد انضباط تأکید می‌کنم که پایه و اساس هر کار در یک ارتش به هر صورتی که اداره بشود فقط بر مبنای انضباط می‌تواند استوار باشد.

انضباط هم بر دو نوع است، یکی انضباط درک شده و فهمیده شده و البته قبول شده، دیگری انضباطی که با اطاعت محض اجرا می‌شود، البته نوع اول را ما ترجیح می‌دهیم که هر فرد چه رئیس و چه مرئوس انضباط را جزو زندگی روزانه و روحانی خود بداند، ولی اگر کسی ظرفیت درک نوع اول را نداشته باشد نوع دوم به هر صورت باید اجرا بشود، واِلا شخص بهتر است که در این لباس مقدس نباشد، یا خودش بگوید که قادر به انجام این وظیفه نیست، در این مورد بالادستی مسئول است که فرد بی انضباط را معرفی بکند، وگرنه مسلماً خودش تنبیه خواهد شد، این فرمانی است که قاطع تر از همیشه صادر می‌کنم و البته انتظار دارم که مو بمو اجرا بشود.