بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آغاز بیست و نهمین سال بنیاد سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۴ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس

بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در بیست و نهمین سال بنیاد سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۵۴


بیست‌وهشت سال است که سازمان شاهنشاهیِ خدمات اجتماعی تأسیس شده‌است. از یک طرف کارهایی که این سازمان با وسایل ابتدایی در اوایل کار خود انجام داد، همیشه مورد تحسین و مورد رضایت خاطر ما بود، از طرف دیگر این بیست‌وهشت سال دوره‌ای از تاریخ ایران را نشان می‌دهد که ما از پستی و بلندی‌های بسیار عبور کرده‌ایم، در اوایل از پستی‌های خیلی زیاد و در این اواخر از بلندی‌های پشت سر هم.
قله این بلندی‌ها انشاءالله موقعی است که ما وارد عصر تمدن بزرگ بشویم. تمدن بزرگ را تکرار می‌کنم، از لحاظ اینکه نقش سازمان شاهنشاهی در رسیدن به این تمدن، همیشه نقش قابل توجهی خواهدبود. گو اینکه انقلاب شاه و ملت و خیلی از مواد انقلاب و هر کاری که مکمل انقلاب باشد و هر تصمیمی که برای رفاه و آسایش مردم اتخاذ کنیم، خود مقداری از هدف‌های انقلاب را انجام می‌دهد، ولی سازمان‌هایی مثل این سازمان و افراد نیکوکار و بخش خصوصی، می‌توانند گوشه‌ای از برنامه‌های انقلاب را بگیرند و در تکمیل انقلاب و تضمین تمدن بزرگ بکوشند.
اگر بخواهیم تک‌تک کارهایی را که سازمان انجام‌داده ذکر کنیم، احتیاج به وقت طولانی دارد، ولی با گزارش مدیرعامل سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، کارهایی که انجام‌شده، به اطلاع همه خواهدرسید.
شما کارهای گذشته را باید دنبال کنید، گو اینکه ما برای دولت وظایف زیادی در جهت تأمین رفاه مردم تعیین کرده‌ایم، ولی سازمان شاهنشاهی هم باید برنامه‌های رفاهی وسیعی را انجام بدهد. دولت نیز باید این کار را به وسیله عده‌ای انجام بدهد، منتها به جای اینکه تعدادی سازمان‌های اضافی ایجاد کنیم و آنها را سربار سازمان‌های دیگر نماییم، از خود سازمان برای انجام بسیاری از طرح‌ها می‌شود استفاده کرد.
داروپخش که یک دستگاه خوب سازمان شاهنشاهی است، در سال‌های سخت مقدار زیادی به ما خدمت کرد. زمانی را به یاد دارم که ما برای وارد کردن دو سه قلم دارو وسواس داشتیم که آیا اجازه بدهیم یا ندهیم؟ اما امروز که هرچیزی وارد مملکت می‌شود، ما باید آن فارماکوپه را حتماً درست بکنیم، زیرا این دیگر مسئله صرفه‌جویی ارز نیست، بلکه موضوع دور ریختن وقت و سرمایه مملکت است، به این معنی که وقتی فارماکوپه معین شد، باید سعی بکنیم که داروپخش تا جایی که می‌تواند، داروهای مورد نیاز کشور را فراهم کند. ما نمی‌خواهیم به داروپخش انحصاری بدهیم، بلکه هر کس دیگر هم که حاضر باشد مؤسسه دارویی درجه یک با مشخصات بین‌المللی به وجود آورد، می‌تواند این فعالیت‌ها را ادامه دهد، ولی داروپخش اکنون یک سازمان ریشه‌داری شده که مورد همه نوع بازرسی و کنترل نیز هست. حالا کارخانه‌های معتبر جهانی حاضرند با داروپخش تشریک مساعی بکنند، بنابراین درمورد هزینه‌ها اگر می‌توانید با وجوه خودتان کارهایی انجام بدهید، که هیچ، ولی اگر نمی‌توانید، مثل قسمت‌های صنعتی که اعتبارات آسانی می‌گیرند، یا به وسیله دولت وجوهی که لازم است، برایتان فراهم می‌شود.
درمورد تهیه پوشاک ارزان ممکن است شما نمونه‌های آن را برای کارگران و کشاورزان تهیه بکنید. اگر بخش خصوصی توانست این را ارزان تمام بکند، که هیچ، والا شما کسانی هستید که می‌توانید پوشاک خیلی ارزان تهیه بکنید و خودتان به هیچ وجه منفعتی نبرید، یعنی پوشاک را می‌توان به مردم عرضه کرد، بدون در نظر گرفتن منفعت، البته غیر از منفعتی که برای استهلاک و برای تجدید و نوسازی لازم است.
برای تعیین تکلیف طرح حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست، ممکن است این کار را سازمان شاهنشاهی شروع بکند. وقتی که شروع شد، سازمان مطالعات و تجربیات خود را باید به وزارت رفاه، که وظیفه عمده آن بررسی همین گونه امور است، بدهد. ولی سازمان شاهنشاهی به عنوان یک دستگاه و هر فرد نیکوکار نیز می‌تواند این کار را انجام بدهد. باید توجه داشت که سرپرستی کسانی که سرپرست ندارند، در خیلی از ممالک دنیا کار خانواده‌های خصوصی است.
در مورد حمایت خانواده نیز قانونی از مجلسین گذشته‌است که بر مبنای آن اگر دولت بخواهد این مسئولیت را نسبت به افراد بی‌سرپرست مملکت بر عهده بگیرد، می‌تواند، منتها باید از تجربیات موجود استفاده کند.
تربیت بهیار یکی از کارهای مهم است و باید حتماً ادامه یابد. قسمتی از این کار جزو وظایف و برنامه دولت است، که به وسیله مقامات و مأموران دولتی انجام می‌یابد.
مرکز پزشکی رضا پهلوی هم توسعه کافی پیدا خواهدکرد و شاید در فاصله شصت تا هفتاد کیلومتری تهران، مرکز جدید دیگری برای دانشکده تندرستی ایجاد شود.
اینها کارهایی بود که می‌بایست آنها را خاطر نشان بکنم، کارهای سازمان متعدد است و اگر بخواهیم راجع به هر یک صحبت بکنیم، مدت‌ها طول خواهدکشید.
کسانی هم هستند که از آغاز تأسیس سازمان شاهنشاهی و از روز نخست وارد این مؤسسه شده و خدمت‌ها کرده‌اند. تردید نیست که خدمات این اشخاص مورد تقدیر است. این افراد باید تا زمانی که نیرو در بدن دارند، به کشور و ملت خود خدمت کنند، زیرا خیلی از افراد در سنین بالا موقع‌شناس‌تر و دقیق‌ترند و کارها را خیلی جدی تلقی می‌کنند و تا آخرین لحظه حقیقتاً با روحیه خیلی خوب دنبال کارها هستند.
چه قُدمایی که به وطن خود خدمت کرده‌اند و چه کسانی که خون تازه‌ای به سازمان خواهندداد، امیدوارم همه در این کار که جنبه خیر و بعضی اوقات جنبه حیاتی دارد، همیشه خدمتگزاران مفید و خوبی باشند.