بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درباره لژیون خدمتگزاران بشر و خائنین به کشور و مزدوران بیگانه ۳۰ آذر ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درباره لژیون خدمتگزاران بشر و خائنین به کشور و مزدوران بیگانه ۳۰ آذر ماه ۱۳۴۷

اصولی که در تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر مورد نظر است، ما از مدتی پیش در مملکت خودمان به وسیله سپاهیان انقلاب آزمایش کرده و نتیجه خوبی از آن گرفته‌ایم و خوشبختانه اکنون دختران مملکت نیز در این راه شریک خدمت پسران شده‌اند. بر اساس همین نتایج و موفقیتهای حاصله، ما این آزمایش را به مقیاس وسیع‌تر و با دید جهانی‌تر به دنیا پیشنهادکردیم. البته در کشور خود ما این خدمتها جنبه الزامی دارد و به عنوان قسمتی از خدمت نظام وظیفه انجام می‌گیرد. ولی در مورد انجام بین‌المللی این کار، ما پیشنهادکردیم که این امر جنبه داوطلبانه داشته‌باشد و عضویت در چنین لژیونی بدون هیچ قید و شرطی از لحاظ سن و نژاد و مذهب و ملیت برای همه آنهایی که قصد چنین خدمتی را دارند، آزاد باشد.

می‌بینیم که خیلی از افراد در دنیای ما از جریان اوضاع ناراضی و سرخورده هستند و به جامعه ایرادمی‌گیرند. ما با این پیشنهاد راه واقعی خدمتگزاری به عالم بشریت را در پیش روی ایشان گذاشته‌ایم تا آن عده که راست می‌گویند و صادق هستند، در این راه وارد شوند، و آن عده‌ای هم که این موضوع را بهانه‌ای برای کارنکردن و طفیلی اجتماع بودن و استفاده از وجوهی که دولتها یا اشخاص متفرقه یا مؤسسات خیریه به وسیله اعطای بورسها و غیره می‌دهند قرارداده‌اند، دیگر عذر و بهانه‌ای برای فرار از مسئولیت نداشته‌باشند.

امیدوارم کمیسیونی که از جانب سازمان ملل متحد مأمور رسیدگی به این پیشنهاد شده‌است کار خود را کامل کند و هر چه زودتر این طرح از نظر بین‌المللی به مورد اجرا گذاشته‌شود.