بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به وزیر کشاورزی هنگام شناساندن معاونان نوین وزارت کشاورزی ۴ آبان ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به وزیر کشاورزی هنگام شناساندن معاونان نوین وزارت کشاورزی ۴ آبان ماه ۱۳۴۷

افزایش محصول کشاورزی ایران هدف اصلی ما است و باید با سرعت و جدیت هر چه بیشتر تعقیب شود.

پس از چندین سال تذکراتی که به وزارت کشاورزی داده‌بودیم اکنون تولید برنج در هکتار به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته‌است، که نمونه‌های محصول آن امروز ملاحظه شد. در مورد سایر محصولات، مخصوصاً گندم و چای و پنبه هم باید هر چه زودتر همین اقدامات صورت گیرد.

بدیهی است عملیات زراعی در واحدهای کشاورزی ایران باید توأم با پرورش دام انجام گیرد. در زمینه دفع آفات و حفظ محصول نیز باید اقدامات وسیع‌تری انجام‌شود و کشاورزان را به وظیفه خطیری که در حفظ محصول خود دارند، به وسیله مروجین و سپاهیان ترویج به خوبی آشنا نمایید و وزارت کشاورزی همیشه آماده برای کمک در مبارزه با آفات نباتی باشد.

البته توفیق در کارها مستلزم جهش قابل توجه و تحرک سریع کارکنان وزارت کشاورزی و مخصوصاً مهندسین و کادر فنی است که در هر مقام کار خود را بر اساس آخرین تحقیقات علمی استوار نمایند تا با کوشش همه‌جانبه، زودتر کشور ما در مقایسه تولید محصول در واحد سطح در معیار بین‌المللی در ردیف کشورهای پیشرفته قرارگیرد.