بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نماینده رادیو هند پس از بازدید از کارخانه‌ها و صنایع سنگین رانچی ۱۷ دی ماه ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


از بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به نماینده رادیو هند پس از بازدید از کارخانه‌ها و صنایع سنگین رانچی ۱۷ دی ماه ۱۳۴۷

بازدید از مؤسسات صنایع سنگین رانچی از هر لحاظ اثرات مسرت‌انگیزی در من به‌جای نهاد. این مسرت از سه جهت بود.

نخست از عظمت و بزرگی کارخانه‌ها، دوم از اینکه یک ملت دوست آسیایی در ایجاد صنایع سنگین چنین توفیقی به دست آورده‌است، سوم به خاطر آنکه مشابه برخی از کارخانه‌ها و تأسیساتی که در اینجا دیدیم در مملکت خودمان در دست احداث است.

مؤسساتی که در رانچی مشاهده‌شد نمونه‌ای از کارخانه‌هایی است که انشاءالله ما در آینده در مملکتمان خواهیم داشت. آنچه من امروز دیدم نشان داد که در هند کارهای بسیار بزرگی انجام شده‌است امیدوارم در آینده شما بتوانید هر نوع ماشین‌آلاتی که لازم داشته‌باشید، رأساً بسازید.

مشاهدات امروز من ضمناً نشان‌داد که هند می‌تواند مازاد تولیدات صنعتی خود را به صادرات اختصاص دهد و شاید یکی از مشتریان هند مملکت خود ما باشد. زحمات تمام کسانی که در تهیه و به ثمررساندن برنامه‌های صنعتی‌شدن هند نقشی داشته‌اند، قابل تقدیر است. موفقیت روزافزون دولت و ملت هند را در این راه خواستارم و امیدوارم نهضتهای صنعتی در سراسر قاره آسیا اهمیت پیداکند تا سطح پیشرفت ممالک آسیایی بالا رود و به مدارج شایسته خود برسد.