بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران هنگام باریابی شورای مرکزی جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیاد شاهنشاهی ایران ۹ بهمن ۱۳۳۸

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۸ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۸


۹ بهمن ۱۳۳۸ بیانات شاهنشاه در شرفیابی اعضای شورای مرکزی جشن دوهزاروپانصدمین سال بنیاد شاهنشاهی ایران

برای کمتر ملت و مملکتی در جهان ممکن است موردی پیش بیاید که بتواند خاطره‌ای به این عظمت را در تاریخ خود جشن بگیرد و یادبودی نظیر بنیاد دوهزاروپانصدمین سال تأسیس شاهنشاهی خویش را مورد تجلیل قرار دهد. بدیهی است ما از این فرصت باید کمال استفاده را بکنیم و کاری کنیم که نه فقط گذشته ما بهتر و بیشتر شناسانده شود، بلکه علل این عظمت و رمز پیشرفت‌های ما مورد تحلیل و تجزیه قرار گیرد و روشن شود که ما چه فضایلی داشتیم و چه عوامل روحی و اخلاقی این عظمت را ایجاب کرد.

کافی نیست که بگوییم مرزهای امپراتوری ما از کجا بوده‌است و ما چه قدرتی داشته‌ایم، بلکه باید ببینیم ریشه این قدرت و عظمت در کجا بوده و چطور نیروی فعالیت و ایمان بی‌غرضی و شهامت، بنایی چنین استوار پدیدآورده که بیش از بیست‌وپنج قرن دوام کرده‌است.

من یقین دارم این فضایل و محاسن هنوز هم در نهاد ملت ما نهفته‌است و فقط می‌باید چنانکه لازم است، به معرض بروز درآید.

برگزاری این یادبود فرصت خوبی است که ما همه این فضایل را نشان دهیم و به پرورش آنها همت گماریم و این کار طوری صورت گیرد که امروز نیز مردم ما بکوشند تا این فضایل را دارا شوند. ما باید ایران گذشته و همچنین ایران فعلی را که دوران کوشش بی‌سابقه‌ای را در راه تجدید عظمت‌های باستانی خود آغاز کرده‌است، به مردم خود و سایر مردم جهان معرفی کنیم و نشان دهیم که وضع ما از نظر سیاسی و اجتماعی چیست و امکانات فعلی و آینده ما کدام است و به خصوص چه امیدهایی برای آینده می‌توانیم داشته‌باشیم.

فراموش نکنیم که این جشن فقط یک جشن شاهنشاهی و دولتی نیست، بلکه چنین جشنی متعلق به تمام مردم ایران و مربوط به تاریخ ایران است و باید امکان کامل داده‌شود که عموم طبقات افراد ایران در آن به نحو اتم شرکت نمایند.