بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران در پاسخ گزارش هیات نمایندگی ایران در چهل و چهارمین دوره کنفرانس بین‌المللی کار ۱۵ تیر ۱۳۳۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی دوم اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۹ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۹


۱۵ تیر ۱۳۳۹

بیانات شاهنشاه در پاسخ گزارش اقدامات هیأت نمایندگی ایران در چهل‌وچهارمین دوره اجلاسیه کنفرانس بین‌المللی کار


برنامه تعلیمات حرفه‌ای که برای تربیت کارگر و متخصص و سرکارگر و استادکار و غیره ترتیب داده شده، برنامه‌ای است بسیار مفید و اثرات نیکوی آن در توسعه اقتصادیات و پیشرفت‌های عمرانی که در مملکت اجرا می‌شود، محسوس و ثمربخش خواهدبود. وزارت کار بایستی برنامه‌های وسیع و مفصل‌تری در این زمینه فراهم نماید و آنها را در سرتاسر کشور به موقع اجرا بگذارد و از این راه به بهترین وجهی از نیروی انسانی استفاده کند.