بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام گشودن خانه‌های نوبنیاد کوی نهم آبان ۹ آبان ماه ۱۳۴۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی

برنامه عمرانی سوم/سال‌های ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۵


بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام گشودن خانه‌های نوبنیاد کوی نهم آبان ۹ آبان ماه ۱۳۴۴

برای توسعه عملیات ساختمانی باید سعی شود مصالح ساختمان از جمله آجر و سیمان ارزان شود تا مردم به عمران و آبادی بیشتر تشویق شوند.
از افزایش هزینه زندگی باید به هر ترتیب شده جلوگیری شود و هزینه زندگی تا میزان درآمد عمومی مردم پایین بیاید. با ایجاد و توسعه شرکت‌های تعاونی می‌توان کالاهای مورد نیاز مردم را از تولید کننده گرانتر خرید و به مصرف کننده ارزان تر فروخت.
باید مردم مملکت را با شرکت‌های تعاونی بیشتر آشنا کرد تا به تدریج سیستم تعاونی در مملکت معمول گردد.
بطوری که اطلاع یافته‌ایم مسئله گوشت در تهران تا حدی روبراه شده است. حتی گوشت‌های اضافی تهران به مشهد صادر می‌شود. با توسعه دامداری و کشاورزی مکانیزه می‌توانیم میزان دام و سطح دامداری را در کشور بالا ببریم. مراتع کنونی ما کفاف تعلیف ۴۰ میلیون دام را دارد، در حالیکه تعداد دام‌های کشور از ۷۰ میلیون متجاوز است. و باید ترتیبی داده شود که دود کوره‌های اطراف شهر مردم را ناراحت نکند.