بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ سفیر برزیل سفیرالسفرا در آیین سلام رسمی چهارم آبان زادروز همایونی ۴ آبان ۱۳۴۷

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی چهارم درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۷ خورشیدی تازی

کنفرانس جهانی حقوق بشر - تهران ۲ تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۴۷


بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ سفیر برزیل سفیرالسفرا در آیین سلام رسمی چهارم آبان زادروز همایونی ۴ آبان ۱۳۴۷

آقای مقدم‌السفراء،

از تبریکاتی که به‌مناسبت سال تولد ما از جانب خود و هیأتهای نمایندگی سیاسی بیان داشتید، کمال امتنان را داریم. همچنین از بابت اظهارات محبت‌آمیز شما درباره کشور و ملت ایران مراتب خوشوقتی و تشکر خویش را ابرازمی‌داریم.

برای ما احساس اینکه نمایندگان کشورهای دوست ما، روح و ماهیت تلاش ملی ما را در راه پیشرفت با حسن تفاهم درک می‌کنند مایه خرسندی است، زیرا هدف ما از این تلاش، هدفی کاملاً انسانی و مترقیانه است.

ما به کرات متذکر شده‌ایم که کشور ما هیچ نقشه و اندیشه‌ای که به زیان دیگران باشد، ندارد و بالعکس خواستار دوستی و همزیستی و همکاری مثبت با همه کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل به حاکمیت ملی ما و آنها است. ما صمیمانه خواستار صلح جهانی و همکاری بین‌المللی هستیم، زیرا این هر دو را مهمترین ضامن موفقیت کوششهای ملی در بهبود روزافزون شرایط زندگی مادی و معنوی خود می‌دانیم. در عین حال اعتقاد راسخ داریم که تا وقتی که عواملی از قبیل فقر و جهل و بیماری و گرسنگی و بی‌عدالتیهای اجتماعی در تمام جهان از میان نرفته‌باشند، هیچ ملتی به تنهایی حق ندارد خود را خوشبخت و بی‌نیاز شمارد، زیرا در دنیای امروز ما، سرنوشت تمام اجزای خانواده بزرگ بشری به یکدیگر پیوسته‌است، و همین اعتقاد انگیزه اصلی ما در پیشنهاد تشکیل لژیون خدمتگزاران بشر بود که شما با احساس تفاهمی عمیق و بشردوستانه بدان اشاره کردید.

آرزوی قلبی ما این است که دنیای کنونی هر چه بیشتر از نعمت صلح و تفاهم بین‌المللی برخوردار گردد و نیروهای عظیم دانش و کوشش بشری به جای آنکه یکدیگر را خنثی کنند، مجتمعاً در راه تأمین روزافزون پیشرفت و سعادت بشری به کار افتند و در این راه توفیق هر چه بیشتر کشورها و مللی را که شما با شایستگی نمایندگی آنها را بر عهده دارید، خواستاریم.