بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ سخنان پرزیدنت ترکیه در میهمانی شام به سرفرازی اعلیحضرتین کاخ گلستان ۱۳ خرداد ماه ۱۳۵۴

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه عمرانی پنجم/سال ۱۳۵۴ خورشیدی دی تا اسفند ماه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۴ خورشیدی تازی

برنامه عمرانی پنجم/سال ۱۳۵۴ خورشیدی فروردین تا خرداد ماه

بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ سخنان پرزیدنت ترکیه در میهمانی شام به سرفرازی اعلیحضرتین کاخ گلستان ۱۳ خرداد ماه ۱۳۵۴

یک بار دیگر خوشوقتی خود و ملت ایران را از تشریف‌فرمایی آن حضرت و بانو به کشور ایران ابراز می‌دارم. احساساتی که نسبت به ملت ایران و کشور ایران در بیاناتتان اظهار فرمودید، عیناً احساسات متقابل ما و ملت ایران نسبت به شما و ملت ترکیه است. در این دنیای پر تحول، که دنیای کهنه باید جای خود را به دنیای جدید، دنیایی که امیدواریم بر اصول حق و عدالت استوار باشد، واگذار کند، ما باید با هم وارد این دنیای جدید شویم.
همانطور که در حال حاضر منافع عالیه دو کشور ما تا این حد به هم نزدیک است، یقین دارم که در آینده نیز منافع دو ملت ما از هم جدا نخواهدبود.
بدیهی و طبیعی است که بین دو کشور ما روابط فرهنگی، بازرگانی، اقتصادی و حتی روابط دوستانه دیگر به حد اعلای خود حفظ شده‌است.
اطمینان دارم که مسافرت آن حضرت به ایران قدم دیگری در تحکیم باز هم بیشتر روابط برادری بین دو ملت ایران و ترک خواهدبود.
سلامت حضرت رئیس جمهوری ترکیه و بانو کروتورک، همچنین سعادت و رفاه ملت نجیب ترک و دوستی خلل‌ناپذیر بین دو کشور را آرزو می‌نمایم.