بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ سخنان نخست‌وزیر ایالت پنجاب در گردهم‌آیی ۲۵۰۰ تن از بلندپایگان پاکستان ۱۹ اسفند ۱۳۵۴

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو


بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ سخنان نخست‌وزیر ایالت پنجاب در گردهم‌آیی ۲۵۰۰ تن از بلندپایگان پاکستان ۱۹ اسفند ۱۳۵۴

(در باغ شالیمار لاهور، پاکستان)

از جانب شهبانو و خودم مراتب امتنان خودمان را از بابت پذیرایی گرم و صمیمانه‌ای که مردم میهمان‌نواز لاهور از ما به عمل آورده و از این راه احساسات خود را نسبت به مردم کشور دوست و همسایه خودشان، ایران، نشان داده‌اند، ابراز می‌دارم.
دیدار کنونی برای من فرصت تازه‌ای فراهم آورده‌است که با مردم لاهور بیشتر آشنا شوم و در عین حال منعکس‌کننده احساسات دوستانه‌ای باشم که ما در کشورمان نسبت به مردم پاکستان و اهالی لاهور داریم.
هر بار که من به این شهر آمده‌ام، نه تنها شاهد پیشرفت مادی آن، بلکه شاهد پیشرفت‌هایی بوده‌ام که مردم لاهور در زمینه آموزش و پرورش و خوشبختانه در حال حاضر به رهبری خردمندانه نخست وزیر شما در زمینه عدالت اجتماعی و مساوات به دست آورده‌اند.
ما نیز در ایران قبل از آنکه انقلاب شاه و ملت را آغاز کنیم، ناچار بودیم با عواقب جنگ جهانی و اشغال کشورمان به وسیله نیروهای خارجی و ستون پنجم، با افراد بی‌تفاوت، با افراد بی‌شهامت، مبارزه کنیم و تنها پس از آنکه اتحاد کشور را استحکام بخشیدیم، توانستیم انقلاب خود را آغاز کنیم. من شاهد رویداد همین حوادث در کشور شما بوده‌ام. اکنون از هنگامی که دولت شما برنامه اصلاحات اساسی را آغاز کرده، مدت زمانی می‌گذرد، اصلاحاتی که توسعه و گسترش، برابری، عدالت و پیشرفت‌های اساسی را برای تمامی مردم شما در پی خواهدداشت.
در اینجا بار دیگر اعلام می‌کنم که شما همسایه‌ای صمیمی و پا بر جا به نام ایران دارید، که بیشتر در حکم برادر شما است و اعلام می‌کنم که ما همواره با شما و در کنار شما خواهیم‌بود. خوشبختانه ما شاهد نشانه‌های نویدبخشی از پیشرفت‌های همه‌جانبه کشور بزرگ شما هستیم، که با عنایات الهی نصیب مردم خوب و نجیب و مهربان شما شده‌است.
بار دیگر موفقیت شما را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.