بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ سخنان فخرالدین علی احمد پرزیدنت هند در میهمانی شام هتل هیلتون ۸ تیر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی


بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ سخنان فخرالدین علی احمد پرزیدنت هند در میهمانی شام هتل هیلتون به افتخار اعلیحضرتین ۸ تیر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

حضرت رئیس جمهوری، بانو احمد،
ضیافت امشب فرصت دیگری به من داد تا به شما از جانب ملت ایران و از طرف خودم و شهبانو شادباش بگویم.
سخنان محبت‌آمیزی که آن حضرت بیان فرمودید، همواره در خاطره و قلوب ما باقی خواهدماند. آنچه شما در این کشور مشاهده کرده‌اید، به گمان ما تلاشی است در راه حفظ میراث‌های گذشته و نمونه‌هایی از تمدن نوین جهانی که ما می‌کوشیم آنها را در حال حاضر و در آینده در کنار یکدیگر نگاهداری کنیم.
همانگونه که به درستی اظهار داشتید، هدف‌ها و آرمان‌های ما در راه ایجاد منطقه‌ای از صلح و دوستی سودمند و مؤثر در کنار همسایگان خویش و نیز با همه کشورهای جهان، به سبب اعتقاد راسخ ما به این امر است که ما فقط جهانی را مورد نظر قرار می‌دهیم که در آن همه با یکدیگر زیست می‌کنند و هیچ کس نمی‌تواند در قسمتی از آن جهان در رفاه به سر برد و شاهد مصائب و گرفتاری‌های دیگران باشد.
ایران به تلاش و جدیت خود در راه تأمین سعادتمندی نسل بشر ادامه خواهدداد، زیرا اندیشه دیگری را در افکار خود نمی‌پروراند و این به این سبب است که نه تنها جنگ‌ها و ستیزه‌ها قابل قبول نبوده و دور از اندیشه به شمار می‌روند، بلکه عواقب و عوارض ناگواری را در پی خود به جای می‌گذارند.
ما اکنون به این راه حل دست یافته‌ایم که نه تنها باید معتقد به سیاست همزیستی باشیم، یعنی هم خود زندگی کنیم و هم اجازه دهیم دیگران به زندگی ادامه دهند، بلکه فکر می‌کنیم با این اعتقاد، عمل و اقدام نیز باید توأم باشد.
همه آنهایی که می‌توانند در این زمینه همکاری از خود نشان دهند، بی‌گمان خدمت بزرگی به بشریت کرده‌اند. از اینکه شما در هند از این اندیشه شایسته پیروی می‌کنید، بسیار خرسندیم. کشور هند دارای پیشینه‌ای پر افتخار از ادب و هنر و کامیابی‌های کنونی در رشته‌های تکنولوژی و پیشرفت است و کشور من نیز در همین راه گام برمی‌دارد. شکی ندارم که هر دو کشور می‌توانند در زمینه تأمین هدف‌هایی که شما آنها را به طرز بدیعی توجیه نمودید، اقدام‌های شایسته‌ای به عمل آورند.
باعث تأسف ما است که دیدارتان از ایران کوتاه بوده‌است. کشور هند هم اکنون برنامه آبادانی وسیعی را اجرا می‌کند و بدون تردید وجود شما در اجرای این برنامه ضرورت فراوان دارد.
برای شما حضرت رئیس جمهوری هند و بانو احمد، تندرستی و کامیابی، و برای ملت بزرگ هند سعادت و رفاه، و میان دو ملت بزرگ و باستانی ایران و هند، دوستی دائمی آرزو می‌کنم.