بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ سخنان صدر هیات رییسه شورای عالی جمهوری استونی در آیین زادروز شهبانو ۲۳ مهر ماه ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۱ خورشیدی تازی

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر


بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ سخنان صدر هیات رییسه شورای عالی جمهوری استونی در آیین زادروز شهبانو ۲۳ مهر ماه ۱۳۵۱


حضرت صدر هیئت رئیسه شورایعالی جمهوری سوسیالیستی استونی

به زحمت می‌توانم از پذیرائی گرمی که در این دو روز از من و همراهانم به عمل آوردید آنطور که باید تشکر کنم. از موقع فرود آمدن از هواپیما تا این لحظه من غیر از کمال محبت و علاقه و نیک اندیشی چیزی ندیدم، ولی بخصوص پذیرایی امشب در من و طبعاً در شهبانو تأثیر عمیقی داشت. این تصادف جالبی است که ما سال گذشته نیز سالروز تولد شهبانو را با دوستان شوروی خود گذراندیم، زیرا در آن موقع حضرت پادگورنی به منظور شرکت در جشن دو هزار و پانصدمین سال شاهنشاهی ایران به کشور ما آمده بودند و امسال در عوض ما این سالروز را در کشور ایشان در چند هزار کیلومتری سرزمین خود در تالین پایتخت زیبای شما می‌گذرانیم. این تصادف منعکس کننده روابط صمیمانه‌ای است که بین دو مملکت ما وجود دارد و من توسعه و تقویت آن را به نفع حسن تفاهم و دوستی خودمان و به نفع صلح جهانی آرزو می‌کنم.