بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ به سخنان لیونید برژنف در میهمانی شام به سرفرازی اعلیحضرتین در کاخ گلستان ۲۶ آبان ۱۳۴۲

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی لیونید برژنف صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی و بانو برژنوا از ایران ۲۵ آبان تا ۲ آذر ماه ۱۳۴۲ درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۲ خورشیدی تازی

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران


بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ به سخنان لیونید برژنف در میهمانی شام به سرفرازی اعلیحضرتین در کاخ گلستان ۲۶ آبان ۱۳۴۲

حضرت صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
بانو برژنوا
حضار محترم
از کلمات مهرآمیزی که نسبت به مملکت و کشور ایران ابراز نمودید کمال سپاسگزاری را دارم. ملت ایران مانند ملت شوروی، ملت خون گرم و مهمان نوازی است، احساسات دوستانه‌ای که ملت ایران نسبت به شخص شما در این دو روز اقامت همان طوری که مشاهده کردید نشان داد نشانه میل صمیمانه مملکت ما برای داشتن روابط حسن هم جواری و همسایگی خوب با شما می‌باشد. همه در مملکت ما میل دارند با همسایه‌ای که دو هزار و پانصد کیلومتر هم مرز می‌باشند دارای روابط مودت آمیز باشند داشتن نظام اجتماعی مختلف و در برخی اوقات نگاه کردن به مسایل بین المللی از زاویه دیگری نمی‌تواند مانع حسن هم جواری و احساسات متقابل و طبیعی دوستی میان دو همسایه مانند ما بشود. فکر می‌کنم اگر روزی زمامداران مسول دنیا و ممالکی که دارای قوه هسته‌ای هستند بتوانند موضوع خلع سلاح کامل و عمومی را حل کنند و خطر جنگ را از بین ببرند، اختلاف زوایای دید بین المللی تقریبا از بین می‌رود، الان مملکت ایران که مملکت کهنی است و تاریخ قدیمی دارد در راه امید بخشی وارد شده است یعنی مردم امیدوار هستند که از منابع طبیعی مملکت حداکثر استفاده بشود و به طور عادلانه در دسترس همه قرارگیرد و همه دارای زندگی بهتر و آینده امیدبخشی بشوند. برای رسیدن بدین منظور ما آرامش می‌خواهیم و صلح. هر کاری که ما در ایران می‌کنیم مطمینا تنها چیزی که در نظر می‌گیریم مصلحت و منافع مملکت و حفظ تاریخ قدیمی و استقلال مملکت ما است. بدین جهت، وقتی که از طرف ملت ایران می‌گوییم میل ما به همزیستی خوب با شما هست این نیز نماینده سیاست مستقل و ملی ما است.
از اظهاراتی که حضرت صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نسبت به حسن روابط مملکت اتحاد جماهیر شوروی با افغانستان مملکت برادر ما نمودند کمال خوشوقتی حاصل است. ما امیدواریم که حسن روابط بین همه ملل دنیا برقرار باشد با تشکر از اظهارات محبت آمیزی که حضرت صدر هیات رییس شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از جانب دولت و ملت شوروی فرمودند با کمال میل برای بازدید مجدد از کشور بزرگ همسایه خود، همراه شهبانو در اولین فرصت مناسب اقدام خواهیم کرد و در مملکت شما نیز حامل سلام گرم و صمیمانه همسایه جنوبی خودتان خواهیم بود.
من نیز به نوبه خود سلامتی حضرت صدر هیات رییسه شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و خانم برژنوا و هم چنین دولت و ملت بزرگ شوروی و هم چنین دوستی بین تمام ملل عالم و صلح پایدار و تمام افراد خوش نیت روی زمین و موفقیت همگی را برای آینده خواستار هستم.