بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ به سخنان رییس شورای جمهوری مردم مجارستان - بوداپست ۲۹ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سفر اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر به بلغارستان و مجارستان ۲۶ اردیبهشت ماه - ۱ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی

بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در پاسخ به سخنان رییس شورای جمهوری مردم مجارستان - بوداپست ۲۹ اردیبهشت ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

حضرت رییس شورای جمهوری، بانو لوشونجی
خانم‌ها و آقایان
از جانب شهبانو و خودم و همه همراهانم از سخنان محبت آمیزی که نسبت به کشور و ملت ما و نسبت به خود ما ایراد فرمودید تشکر می‌کنم و مایلم در این فرصت بهترین احساسات صمیمانه ملت ایران را به وسیله شما به ملت دوست مجار که رابطه تاریخی ممتدی ما را با آن پیوند می‌دهد ابلاغ کنم.
از هنگام نخستین سفر ما به کشور شما اکنون دوازده سال می‌گذرد و من یقین دارم در سفر کنونی خود شاهد موفقیت‌های فراوانی خواهیم بود که در این فاصله نصیب ملت کوشا و پیشرو مجارستان شده است. در این مدت شهبانو و من دو بار خوشوقتی پذیرایی از شما و بانو لوشونجی را در کشور خویش داشتیم. هم چنان که یادآوری گردید دومین سفر شما به صورتی اختصاصی به منظور شرکت در بزرگترین جشن ملی تاریخ کشور ما صورت گرفت که سخنان شما درباره تجلیل از مفاخر مدنی و فرهنگی آن مایه کمال امتنان ما است.
برای من تذکر این امر موجب خوشوقتی است که کشور شما نه تنها با حضور پرارزش شخص اول خود در این جشن بزرگ ملی ما شرکت جست بلکه در عین حال مراکز مختلف علمی و دانشگاهی و فرهنگی مجارستان نیز بدین مناسبت نقش برجسته‌ای در معرفی تاریخ و فرهنگ ایران ایفا کردند که نمونه آن انتشار یکی از ارزنده‌ترین آثار بین‌المللی مربوط به تاریخ شاهنشاهی ایران از طرف فرهنگستان علوم مجارستان بود.
این تاریخ در طول ده قرن اخیر از نزدیک با تاریخ کشور و ملت شما در ارتباط بوده و شاید بتوان گفت که در این مورد کشور من نقشی خاص و استثنایی داشته است زیرا به طوری که می دانیم نخستین شرح تاریخی که درباره ملت مجار نوشته شده شرحی است که بیش از هزار سال پیش توسط گردیزی مورخ ایرانی به زبان فارسی نگارش یافته است. کتاب معروف این مورخ که در آن زندگی و آداب « مجارهانیکو » مورد توصیف قرارگرفته در سال ۱۹۰۳ به زبان مجاری ترجمه شده است و اکنون مورد استناد مراکز فرهنگی شما است.
رابطه سیاسی دو کشور ما نیز به نوبه خود رابطه‌ای کهن است که از سال ۱۵۲۳ با اعزام نخستین نماینده دربار ایران به دربار مجارستان آغاز شده است. در این فاصله همانطور که اشاره فرمودید فعالیت‌های گسترده‌ای در زمینه ادب و فرهنگ ایران، پژوهش‌های ایران شناسی در کشور شما صورت گرفته است که مایه کمال تقدیر ما است و امیدوارم در فرصتی که بامداد فردا به مناسبت دریافت دکترای افتخاری دانشگاه بوداپست خواهم داشت به صورت مبسوط تری در این باره صحبت کنم.
خوشبختانه در سال‌های اخیر این رابطه دیرینه تاریخی و فرهنگی با رابطه همکاری نزدیکی در زمینه‌های اقتصادی و فنی و علمی که اساسی‌ترین نوع رابطه بین المللی در عصر ما است، تکمیل شده است. این همکاری به طوری که خود شما نیز متذکر شدید با حسن تفاهم و واقع بینی متقابل و بدون توجه به اختلاف سیستم‌های حکومتی و اقتصادی انجام می‌گیرد، زیرا در دنیای کنونی ما همزیستی مسالمت آمیز و همکاری‌های مثبت و سازنده لازمه مصالح ملی هر کشور و طبعا لازمه صلح و تفاهم بین‌المللی است. برای استواری چنین تفاهمی که بدون آن مسلما جهان ما پیوسته مواجه با خطر انفجار خواهد بود، می‌باید در زمینه رفع تشنجات بین المللی و در مورد تامین خلع سلاح کوشش‌هایی همه جانبه و قاطع و در عین حال صادقانه صورت گیرد زیرا این موضوع بیش از آن با سرنوشت و موجودیت همه جامعه بشری ارتباط دارد که بتوان آن را تنها یکی از مسایل جاری سیاسی یا اقتصادی جهان محسوب داشت.
دو کشور ما اکنون همکاری ثمربخشی را در زمینه‌های مختلف اقتصادی و علمی و فرهنگی دنبال می‌کنند که شورای مشترک وزیران و موافقت نامه همکاری اقتصادی سال ۱۹۵۶، موافقت نامه همکاری بازرگانی سال ۱۹۷۴ ، موافقت نامه مبادلات فرهنگی سال ۱۹۷۷ و تماس‌های منظم مقامات مسئول و صلاحیتدار دو کشور در همه این زمینه‌ها بهترین نمونه آن است.
جهش اقتصادی و فرهنگی دو مملکت و لزوم پاسخگویی به نیازهایی که این پیشرفت‌ها پدید می‌آورد، ایجاب می‌کند که این همکاری‌های ثمربخش به نفع تامین مصالح متقابل پیوسته استوارتر گردد. محیط سازنده و دوستانه مذاکراتی که ما عصر امروز با یکدیگر داشتیم بهترین نمایانگر علاقه مشترک ما در مورد توسعه این همکاری‌ها است.
من برای شما حضرت رییس شورای جمهوری در ایفای مسئولیت خطیری که با شایستگی بسیار در راه پیشرفت کشور و ملت خودتان بر عهده دارید و برای همکارانتان آرزوی کمال موفقیت می‌کنم و تندرستی و شادکامی شخص شما و بانو لوشونجی و رفاه و ترقی روزافزون ملت دوست مجارستان را خواهانم.