بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام کاخ نیاوران به اعلیحضرت خوان کارلوس پادشاه اسپانیا ۲۴ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران ۱۳۵۰ خورشیدی تا ۲۵۳۷ شاهنشاهی

برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی
خوان کارلوس و ملکه سوفیا در میهمانی کاخ نیاوران

۲۴ خرداد ماه ۲۵۳۷ اعلیحضرت خوان کارلوس و ملکه سوفیا پادشاه و ملکه اسپانیا برای یک دیدار رسمی وارد تهران شدند. شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در فرودگاه مهرآباد از میهمانان گرامی ایران پیشباز رسمی کردند. رییس مجلس سنا و مجلس شورای ملی، وزیر دربار شاهنشاهی و بزرگان عالی کشور در این آیین بودند. در این سفر وزیر خارجه اسپانیا، شماری از پایوران دولتی و درباری پادشاه و ملکه اسپانیا را همراهی می‌نمایند. از سوی اعلیحضرتین میهمانی شامی به افتخار پادشاه و ملکه اسپانیا داده شد که در آن شماری از خاندان سلطنتی و بلندپایگان کشوری نیز فراخوانده شده بودند. شاهنشاه آریامهر در سر میز شام پس از خوش‌آمدگویی به پادشاه و ملکه اسپانیا بیاناتی ایراد فرمودند:

...از ۱۲ قرن پیش که مهاجرت پارسیان به اسپانیا آغاز شد از همان موقع انتقال فرهنگ و ادب ایرانی به آن کشور و پایه گزاری موسیقی ایرانی در اسپانیا به نام « موسیقی اندلس » و هم چنین تدریس زبان پارسی در هفت قرن پیش در آن کشور آغاز شد و در تمام این دوره روابط سیاسی نیز بین ایران و اسپانیا برقرار بود. این موارد فقط نموداری از مظاهر سابقه کهن ارتباط دو ملت ایران و اسپانیا است که اکنون با همکاری‌های گسترده دو کشور در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تحرک تازه‌ای یافته است. این تحرک اصولا وجه مشخص آن جهش صنعتی و اقتصادی است که دو سرزمین ما در سالیان اخیر نمونه‌های بارزی از آن بوده‌اند و هستند. .. همه این‌ها همکاری روزافزونی را در آینده میان ایران و اسپانیای که تحت رهبری و اراده مدبرانه آن اعلیحضرت عصر نوینی را در تاریخ خود آغاز کرده است نوید می‌دهد. ما به موفقیت‌های بزرگ آن اعلیحضرت که به ویژه در یک دوران مهم تحول اجتماعی و سیاسی اهمیت و در عین حال دشواری استثنایی دارد به دیده احترام و ستایش می‌نگریم و برای شما در حسن انجام ماموریت خطیری که در برابر ملت بزرگ خویش به عهده دارید صمیمانه آرزوی موفقیت می‌کنیم، زیرا موفقیت شما در حقیقت پیروزی منطق و واقع بینی و تفاهم است و شک نیست که این امر نه تنها از نظر کشور و ملت خود شما بلکه از لحاظ بین المللی اهمیت خاص دارد.