بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در میهمانی شام کاخ نیاوران به اعلیحضرت خوان کارلوس پادشاه اسپانیا ۲۴ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

دیدار رسمی خوان کارلوس پادشاه اسپانیا و ملکه سوفیا از ایران ۲۶-۲۴ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی
خوان کارلوس و ملکه سوفیا در میهمانی کاخ نیاوران

۲۴ خرداد ماه ۲۵۳۷ اعلیحضرت خوان کارلوس و ملکه سوفیا پادشاه و ملکه اسپانیا برای یک دیدار رسمی وارد تهران شدند. شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در فرودگاه مهرآباد از میهمانان گرامی ایران پیشباز رسمی کردند. رییس مجلس سنا و مجلس شورای ملی، وزیر دربار شاهنشاهی و بزرگان عالی کشور در این آیین بودند. در این سفر وزیر خارجه اسپانیا، شماری از پایوران دولتی و درباری پادشاه و ملکه اسپانیا را همراهی می‌نمایند. از سوی اعلیحضرتین میهمانی شامی به افتخار پادشاه و ملکه اسپانیا داده شد که در آن شماری از خاندان سلطنتی و بلندپایگان کشوری نیز فراخوانده شده بودند. شاهنشاه آریامهر در سر میز شام پس از خوش‌آمدگویی به پادشاه و ملکه اسپانیا بیاناتی ایراد فرمودند:

...از ۱۲ قرن پیش که مهاجرت پارسیان به اسپانیا آغاز شد از همان موقع انتقال فرهنگ و ادب ایرانی به آن کشور و پایه گزاری موسیقی ایرانی در اسپانیا به نام « موسیقی اندلس » و هم چنین تدریس زبان پارسی در هفت قرن پیش در آن کشور آغاز شد و در تمام این دوره روابط سیاسی نیز بین ایران و اسپانیا برقرار بود. این موارد فقط نموداری از مظاهر سابقه کهن ارتباط دو ملت ایران و اسپانیا است که اکنون با همکاری‌های گسترده دو کشور در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تحرک تازه‌ای یافته است. این تحرک اصولا وجه مشخص آن جهش صنعتی و اقتصادی است که دو سرزمین ما در سالیان اخیر نمونه‌های بارزی از آن بوده‌اند و هستند. .. همه این‌ها همکاری روزافزونی را در آینده میان ایران و اسپانیای که تحت رهبری و اراده مدبرانه آن اعلیحضرت عصر نوینی را در تاریخ خود آغاز کرده است نوید می‌دهد. ما به موفقیت‌های بزرگ آن اعلیحضرت که به ویژه در یک دوران مهم تحول اجتماعی و سیاسی اهمیت و در عین حال دشواری استثنایی دارد به دیده احترام و ستایش می‌نگریم و برای شما در حسن انجام ماموریت خطیری که در برابر ملت بزرگ خویش به عهده دارید صمیمانه آرزوی موفقیت می‌کنیم، زیرا موفقیت شما در حقیقت پیروزی منطق و واقع بینی و تفاهم است و شک نیست که این امر نه تنها از نظر کشور و ملت خود شما بلکه از لحاظ بین المللی اهمیت خاص دارد.