بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در مصاحبه روزنامه ساندی اکسپرس لندن ۱۶ اسفند ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران تصمیم‌های مجلس

سفرهای رسمی محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

درگاه محمدرضا شاه پهلوی آریامهر


از مصاحبه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر با روزنامه ساندی اکسپرس لندن ۱۶ اسفند ۱۳۴۳


سابقه تاریخی ما نشان داده است که هرگاه ما به اقدامات پسندیده ای دست زده‌ایم مملکت ما پیشرفت کرده و به اوج قدرت و ترقی رسیده است. و بالعکس هر زمان که پادشاهان نالایق بر ایران سلطنت می‌کرده‌اند کشور ما رنج بسیار برده و تحقیر شده و شکست خورده است. این حقیقت وضع ما در گذشته است.


من می‌خواهم به این وضع پایان دهم، و برای این کار لازم است ما از لحاظ اقتصادی و اجتماعی سازمان جدیدی برای خود بوجود آوریم. امور کشوری باید به طور طبیعی و با نهایت آرامش و صحت و درستی حل و فصل گردد.


من تشنه قدرت نیستم که تنها به خاطر آن زندگی کنم. من روزی شانزده ساعت کار می‌کنم و هدفم اندوختن ثروت نیست، زیرا لااقل نود درصد از ثروت خود را تا کنون برای اصلاحات مملکتی واگذار کرده‌ام. علت پیشرفت‌های اخیر ما نیز این است که من تنها به شخص خودم فکر نمی‌کنم. هر گاه شما به این مرحله از تفکر برسید و تنها منافع و مصالح کشورتان ار در نظر بگیرید و به منافع شخص خودتان فکر نکنید، آنوقت است که پیروز می‌شوید. البته حیثیت خاص مقام سلطنت در ایران نیز به پیشرفت این تحولات کمک بزرگی می‌کند. ایران یک سرزمین باستانی است که همواره با سیستم سلطنتی اداره می‌شده است. و رژیم سلطنتی جز لایتجزای موجودیت ایران است. از این حیث حیثیت و نفوذ معنوی پادشاه ایران را نمی‌توان با پادشاهان ممالک دیگر مقایسه کرد. در عین حال باید متوجه باشید که قدرت خود من قدرتی است که قانون اساسی کشور به من داده است و این قدرت با تفضل الهی و بوسیله قانون اساسی به من تفویض شده است. اگر من از این قدرت و اختیارات قانونی کاملاً استفاده می‌کنیم برای این است که نظم و ترتیبی بوجود آورم که به اداره صحیح و منظم کشور کمک کند. من نمی‌خواهم حوادثی که سابقاً در کشور من رخ داده است بار دیگر تکرار شود.


من خود را یک پادشاه انقلابی می دانم که خواهان جای دادن ملت خود در پیشاپیش دنیای جدید هستم. ممکن است این امر جاه‌طلبانه باشد اما ما فکر می کنیم که بدین کار قادریم و دارای ثروت انسانی هستیم که شاید بسیار مهمتر از ثروت طبیعی است. ما در عین حال ثروت طبیعی نیز داریم.


هدف انقلاب ایران عدالت است. این انقلاب باید آینده را پیش‌بینی کند و با زمان حرکت کند، حتی اگر ممکن باشد باید یکی دو گام جلوتر از زمان در حرکت باشد. زیرا وقتی شما آینده را پیش‌بینی کردید و وقتی در پیشاپیش حوادث بودید هرگز در مقابل حوادث غافلگیر نمی شوید و برای نجات خود ناگزیر نخواهید بود چیزی را با سرعت اصلاح کنید.