بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی هیات رییسه شورای مرکزی و هیات اجرایی حزب ایران نوین در کاخ سعدآباد ۹ خرداد ۱۳۴۳

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه انقلاب شاه و مردم درگاه اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۴۳ خورشیدی تازی

برنامه عمرانی سوم
منصور نخست وزیر و دبیرکل حزب ایران نوین و هیات رییسه و اجرایی حزب در پیشگاه شاهنشاه

بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی هیات رییسه شورای مرکزی و هیات اجرایی حزب ایران نوین در کاخ سعدآباد ۹ خرداد ۱۳۴۳


آرزوی دیرین من این بود که در مقابل تمام زحمات شبانه روزی که برای ملت ایران و رفاه حال مردم و خاصه طبقه زحمتکش کارگر و دهقان متحمل می‌شوم، یک دستگاه مدیره صحیح مملکتی بتواند هدف‌های عالی انقلاب عظیم ششم بهمن و تحولات سیاسی و اقتصادی مملکت را طوری پایه ریزی کند که اساس و شالوده کشور هیچگاه و تحت هیچ شرایطی متزلزل نگردد.


بیست و دو سال عمر من صرف رفع مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مملکت شد. ملت ایران چندین بار رشد کامل خود را نشان داد و هر بار با قیام شجاعانه و مردانه رژیم سلطنتی را حفظ کرد. بهترین نمونه بارز آن قیام بیست و هشت مرداد بود که سراسر مملکت در این جنبش عظیم شرکت داشت. از آن تاریخ عزم من قاطع تر و تصمیم من راسخ تر شد که باید رشته‌هایی که مانع از ترقی و تعالی اکثریت ملت ایران است گسیخته شود.


به جزییات امر در این فاصله اشاره نمی‌کنم و فقط به فلسفه انقلاب ششم بهمن تکیه کرده و اضافه می‌کنم که این انقلاب اصیل ترین و قاطع ترین انقلاب در تاریخ ایران است. بر اثر این تحول، زنان ایران آزادی کامل یافتند و در سرنوشت کشور شریک شدند.


کارگران ایران دارای حقوق و امتیازات خاصی گردیدند. دهقانان ایران آزاد شدند. در حقیقت تفاوت طبقاتی برداشته شد و ملت ایران در راه نوسازی کشور از قیود اسارت رهایی یافت. بدین ترتیب من توانستم نیروی علمی و روشنفکران و مدیریت آن‌ها را توأم با قدرت خلاقه ملت در راه پیشرفت مملکت تجهیز کنم.


این مسئولیت خطیر بر عهده کلیه طبقات آزاد شده است، خاصه تشکیلات سیاسی جدید حزب ایران نوین که پیشقدم در اجرای این هدف‌ها گردیده است. پس بدانید چه مسئولیت بزرگی را بر عهده گرفته‌اید.


من رهبری ملت ایران را بر عهده دارم و بدون تردید تشکیلات وسیع حزب ایران نوین که متکی بر طبقه کارگر و کشاورز است و نیروی مدیریت روشنفکران در راه انجام هدف‌های عالی آن بسیج شده است مورد علاقه و تأیید من می‌باشد. از این تاریخ باید رویه فرسوده و کهنه گذشته را کنار گذاشت. دولت و حزب در کنار هم از این قدرت و نیروی عظیم ملت و حمایت شخص من برای رفاه حال مردم باید حداکثر استفاده را بنمایند. وضع اداری کشور باید بتدریج منطبق با هدف‌های انقلاب شود تا بتواند نتایج صحیح و دامنه دار و ثابتی برای تشکیلات سیاسی مملکت در بر داشته باشد.


امروز هیچ نیروی مخربی در داخل و در خارج از مملکت نمی‌تواند بر این اصول صحیح و اصیل انقلاب و حزبی که مولود آن است کوچکترین تأثیری داشته باشد و هیچکس در هیچ مقام اگر در این راه قصور نماید مورد عفو و اغماض قرار نخواهد گرفت. خدمتگزاری و ایمان و عقیده راسخ شما است که در آینده باید موجب رضایت من قرار گرفته و مورد علاقه ملت واقع شود.


من آینده درخشانی را برای ملت ایران پیش‌بینی می‌کنم و یقین دارم همه ما ناظر سعادت توده‌های آزاد شده دهقانان و کارگران و زنان و روشنفکران در چهارچوب تشکیلات صحیح سیاسی جدید خواهیم بود.