بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی مدیر عامل و نمایندگان کارگران کارخانه ایران ناسیونال در کاخ نیاوران ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۱

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۱ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در باریابی مدیر عامل و نمایندگان کارگران کارخانه ایران ناسیونال در کاخ نیاوران ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۱


اطلاع دارید که این کارخانه باید به یکی از عظیم ترین صنایع ایران تبدیل بشود و شاید در سطح بین‌المللی قرار گیرد، از این رو باید از هر لحاظ توسعه پیدا کند، زیرا فوائد آن در آتیه بیشتر خواهد شد و سهامدار باید بفهمد که در کار سرمایه گذاری سود بردن هم هست و در نتیجه با میل و رغبت سرمایه‌گذاری کند. با این اقدام ما می‌خواهیم شما بیش از پیش احساس کنید که کاری که انجام می‌دهید هم برای مملکت، هم برای خودتان، و هم برای پیشرفت صنایع مفید است و در این کار حقیقتاً شریک و سهیم هستید. ما نخستین بار با سهیم کردن کارگران تا بیست درصد در منافع کارگاه‌ها این کار را شروع کردیم، حالا هم با فراهم کردن امکان سهامدار شدن کارگران این کار را دنبال خواهیم کرد. همانطور که از کار اول نتیجه خوبی گرفتیم، امیدوارم از این کار هم بزودی نتایج بسیار خوبی بگیریم و پیشرفت صنعتی ایران که تا چندی پیش امر غیر قابل تصوری در جهان بود، از این پس با یک جهش بیشتر و سریعتر جامه عمل بپوشد و فکر می‌کنم که خیلی زود از این کار نتیجه مطلوب را بگیریم.