بیانات اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در آیین سلام نوروزی در کاخ گلستان ۱ فروردین ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
برنامه عمرانی ششم/سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر شاهنشاه ایران

مصاحبه‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ


شاهنشاه و شهبانو در آیین نوروزی با هیات دولت
ShahanshahNoroozCeremony2537b.jpg

در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو آیین سلام رسمی نوروز ۲۵۳۷ شاهنشاهی روز سه‌شنبه اول فروردین‌ماه در کاخ گلستان برگزار شد.

ساعت هشت‌ونیم بامداد آقایان روحانیون به حضور شاهنشاه آریامهر رسیدند و عید نوروز باستانی را تبریک گفتند.

شاهنشاه آریامهر با تشکر، متقابلاً آغاز سال نو را به آقایان روحانیون و جامعه روحانیت تبریک گفتند.

ساعت هشت‌ و چهل‌وپنج دقیقه کسانی که به دریافت جوایز بهترین کتاب سال از دست مبارک شاهنشاه آریامهر مفتخر شدند، به حضور اعلیحضرتین رسیدند.

آقای جعفر شریف‌امامی، نایب‌التولیه بنیاد پهلوی ضمن عرض تهنیت و تبریک سال نو معروض داشت: این سنت دیرین هر سال به امر مطاع شاهانه بر پا می‌شود.

برندگان مسابقه بهترین کتاب سال، جوایز خود را از دست مبارک شاهنشاه آریامهر دریافت می‌دارند. در اینجا خانم شمسی‌الملوک مصاحب، سرپرست امور فرهنگی بنیاد پهلوی طی گزارشی معروض داشت:

کار رسیدگی به کتاب‌های واصل برای مسابقه چنان با دقت و موشکافی و مطالعه همه‌جانبه انجام می‌گیرد، که کتابی که به افتخار دریافت فرمان همایونی و جایزه آن نائل می‌شود، از هر لحاظ شایسته و در خور این افتخار باشد. چنانکه در سال ۲۵۳۴ از کتب واصله هیچ کتابی در خور جایزه شاهنشاهی تشخیص داده نشد، جز یک کتاب در رشته ادبیات کودکان و نوجوانان که برنده آن امروز افتخار شرفیابی دارد.

در سال ۲۵۳۵ جمعاً ۱۴۳ جلد کتاب در رشته‌های علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و ادبیات و فرهنگ و هنر و ایران‌شناسی و علوم انسانی و تربیتی و روان‌شناسی و علوم اجتماعی و اقتصادی و ادبیات کودکان و نوجوانان برای شرکت در مسابقه رسیده بود، که مدت چندین ماه توسط داوران انفرادی با دقت و بصیرت مطالعه و اظهار نظر شد و سپس در جلسات مکرر در هیأت داوران مورد بحث و فحص قرار گرفت و با یکدیگر سنجیده شد. در نتیجه نه نفر از مؤلفان و نویسندگان و مترجمان آنها و یک نفر برنده مسابقه سال قبل، جمعاً ده نفر، افتخار حضور دارند.

اینک از پیشگاه مبارک همایونی استدعا دارد برندگان مسابقه شاهنشاهی بهترین کتاب سال را با اعطای فرمان همایونی و جایزه مفتخر و مباهی فرمایند.

  • در رشته علوم و فنون – جناب دکتر غلام‌حسین مصاحب، مؤلف دو جلد کتاب تئوری اعداد
  • در ریاضیات، اثر ممتاز سال – دکتر یونس کریمی، مؤلف و محقق طاعون و همه‌گیری‌شناسی آن، رشته پزشکی، تألیف و تحقیق درجه دوم.
  • علوم انسانی و اجتماعی – دکتر جاوید صلاحی، مؤلف کتاب بزهکاری اطفال و نوجوانان در دو جلد، تألیف درجه دوم در رشته علوم اجتماعی.
  • ادبیات و فرهنگ و هنر و ایران‌شناسی – سیدجمال ترابی طباطبایی، مؤلف سکه‌های آق‌قویونلو تألیف و تحقیق درجه دوم – دکتر سیدجعفر سجادی، مترجم کتاب حکمه‌الاشراق – خانم بدری اتابای، مؤلف دوره فهرست‌های خطی کتابخانه سلطنتی تألیف درجه دوم.
  • از جمله هنری در رشته ادبیات و فرهنگ و هنر ایران‌شناسی – دکتر علی فاضل مصحح و محقق کتاب روضه‌المذنبین و جنة‌المشتاقین تصحیح و تحقیق درجه دوم.
  • رشته ادبیات کودکان و نوجوانان – مهدخت کشکولی، مؤلف کتاب افسانه باران – حسین محجوبی نقاش کتاب افسانه باران – شهین‌دخت رئیس‌زاده مترجم کتاب هادی، برنده سال ۲۵۳۴.


ادامه شرفیابی

سپس در ساعت هشت و پنجاه دقیقه خدمتگزاران دربار شاهنشاهی – شورای فرهنگی سلطنتی کتابخانه پهلوی – بازرسی شاهنشاهی – دبیر و مسئولان کمیته‌های کمیسیون شاهنشاهی – گروه بررسی مسائل ایران – بنیاد پهلوی – کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی – سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و لژیون خدمتگزاران بشر برای عرض تبریک به پیشگاه اعلیحضرتین باریافتند و آقای امیرعباس هویدا، وزیر دربار شاهنشاهی، عید سعید نوروز را به پیشگاه اعلیحضرتین تهنیت عرض کرد.

ساعت نه و بیست دقیقه هیأت اجرایی و مسئولان حزب رستاخیز ملت ایران برای عرض تبریک به پیشگاه اعلیحضرتین شرفیاب شدند و آقای جمشید آموزگار، نخست وزیر و دبیر کل حزب رستاخیز ملت ایران حلول سال نو را از جانب حاضران تبریک عرض کرد.

ساعت نه و سی دقیقه هیأت دولت به حضور شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو رسیدند و آقای جمشید آموزگار نخست وزیر عید سعید نوروز را به پیشگاه حضرتین به عرض رسانید.

شاهنشاه آریامهر و شهبانوی ایران متقابلاً نوروز باستانی را به اعضای هیأت دولت تبریک گفتند.

ساعت نه و چهل‌وپنج دقیقه نمایندگان مجلس سنا برای عرض تبریک به پیشگاه اعلیحضرتین شرفیاب شدند و آقای جعفر شریف امامی، رئیس سنا، به نمایندگی از طرف سناتورها نوروز باستانی را تبریک عرض کرد.

ساعت ده نمایندگان مجلس شورای ملی برای عرض تهنیت به پیشگاه اعلیحضرتین باریافتند و آقای عبداله ریاضی، رئیس مجلس شورای ملی، عید سعید نوروز را به پیشگاه اعلیحضرتین تبریک عرض کرد.

شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو متقابلاً آغاز سال نو را به نمایندگان مجلس شورای ملی تبریک گفتند.

ساعت ده و پانزده دقیقه نخست وزیران – وزیران – سفرا – استانداران و وزرای مختار پیشین برای عرض تبریک به حضور شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو رسیدند و آقای عباسقلی گلشائیان، وزیر اسبق دارایی، از سوی حاضران تبریک عرض کرد.

شاهنشاه آریامهر و شهبانوی ایران متقابلاً آغاز سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی را به حاضران تبریک گفتند.

ساعت ده و سی دقیقه هیأت دولت – قضات و معاونان و مدیران کل وزارتخانه‌ها برای عرض تهنیت به پیشگاه اعلیحضرتین باریافتند و آقای جمشید آموزگار، نخست وزیر تبریک عرض کرد.

شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو متقابلاً حلول سال نو را به کارکنان دولت تبریک گفتند.

ساعت یک و چهل‌وپنج دقیقه نمایندگان اقلیت‌های مذهبی برای عرض تبریک شرفیاب شدند و نمایندگان زرتشتیان – ارامنه – آشوریان – کلدانیان و کلیمیان به طور جداگانه نوروز باستانی را به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو تبریک عرض کردند و اضافه کردند که آنان نیز مانند دیگر افراد ملت ایران نوروز را یک جشن ملی تلقی می‌کنند و آیین مربوط به این جشن را انجام می‌دهند.

اعلیحضرتین با تشکر، متقابلاً آغاز سال ۲۵۳۷ شاهنشاهی را به نمایندگان اقلیت‌های مذهبی تبریک گفتند و از وضع زندگی آنان استفسار فرمودند، که پاسخ‌های لازم به عرض رسید.

ساعت ده و پنجاه‌وپنج دقیقه رؤسای نمایندگی‌های سیاسی در دربار شاهنشاهی برای عرض تبریک به حضور اعلیحضرتین رسیدند و آقای ناصر محمد احمد الجابر الصباح، سفیر کویت در دربار شاهنشاهی به عنوان مقدم‌السفرا و به نمایندگی از طرف رؤسای نمایندگی‌های سیاسی در دربار شاهنشاهی چنین معروض داشت:

اعلیحضرتا،
در نهایت افتخار اینجانب، همکاران و رؤسای هیأت‌های سیاسی اکردیته در دربار شاهنشاهی، فرصتی را که به مناسبت فرا رسیدن عید نوروز به ما داده شده است، مغتنم شمرده و به نام پادشاهان و رهبران کشورهایمان و به نام خود و همکارانم، صمیمانه‌ترین و گرم‌ترین احساسات قلبی خود را همراه با آرزوی سلامت و سعادت هر چه بیشتر به پیشگاه مبارک اعلیحضرت و خاندان جلیل سلطنت تقدیم داشته، پیشرفت و خوشبختی روزافزون ملت دوست ایران را در سایه رهبری‌های خردمندانه آن اعلیحضرت آرزو می‌کنیم. قلباً آرزو دارم که از سوی خود و همکارانم صمیمانه‌ترین تبریکات و احترام عمیق خود را نسبت به پیشرفت‌های همه جانبه در سراسر ایران که منطبق بر اصول انقلاب شاه و ملت و در راه نیل به سوی یک تمدن بزرگ تحقق یافته است، به پیشگاه مبارک اعلیحضرتین تقدیم کنم.
این اعتقاد همگان است که کشور ایران تحت رهبری‌های روشن‌بینانه آن حضرت به آسانی و در زمانی کوتاه قادر خواهدبود که وظایف مشکل و بی‌شمار خود را به نحو احسن انجام دهد و به هدف‌های خود دست یابد.
برگزاری مراسم سومین سالگرد تأسیس حزب رستاخیز ملت ایران فرصتی مناسب بود تا تبریکات صمیمانه خود را در این زمینه به پیشگاه مبارک اعلیحضرت تقدیم داریم. ملت ایران با دلگرمی هر چه بیشتر این واقعه تاریخی را از صمیم قلب جشن گرفت.
اعلیحضرتا،
در آغاز سال نوین ایران، ما همگی به خوبی از درگیری‌ها و اختلافات بی‌شماری که جهان را تکان می‌دهد آگاهیم. در این میان مسئله خاورمیانه بیش از هر موقع دیگر، به دلیل آشتی‌ناپذیری اسرائیل در صدر وقایع جهان قرار دارد.
هم زمان با این مسئله، بحران شاخ آفریقا مسیری نگران‌کننده در پیش دارد و صلح جهانی را در معرض خطر قرار داده‌است. از این رو ما خواهان خروج کامل نیروهای اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی اعراب هستیم و تقاضا داریم که حقوق آنهایی که قانوناً و در چهارچوب قطعنامه‌های به حق سازمان ملل همواره به این سرزمین‌ها تعلق داشته‌اند، شناخته شود. به همان صورت ما در اینجا از سازمان وحدت آفریقا می‌خواهیم تا در راه دست‌یابی به یک راه حل فوری برای مسئله وخیم شاخ آفریقا مشارکت کند، تا شاید این مبارزه برادرکشی که شاهد آن هستیم، هر چه زودتر پایان یابد.
اعلیحضرتا،
جهان امروزی با یک بحران اقتصادی بدون سابقه‌ای مواجه است. اثرات این بحران تمامی کشورهای دنیا، من‌جمله کشورهای تولیدکننده مواد اولیه و کشورهای پیشرفته صنعتی را در بر می‌گیرد.
تردید نیست که هر گونه چشم‌پوشی و عدم توجه در این زمینه نه تنها غلبه بر این بحران اقتصادی را به تأخیر خواهد انداخت، بلکه جز تشدید وخامت این وضعیت و تسریع پیدایش عوارض ناخوشایند آن اثر دیگری نخواهد داشت. دیدار امروز، همچنین به ما فرصت می‌دهد تا از جامعه بین‌المللی بخواهیم با دیدی جدی و سازنده‌تر با این بحران اقتصادی مقابله کند. همگی آگاهند که چنین اقدامی در برقراری نظامی بهتر که طالب آن هستیم، به طور مؤثر سهیم خواهدبود.
اعلیحضرتا،

در پایان این سخنان، صمیمانه‌ترین آرزوهای سعادت و سلامت و احساسات و احترام عمیق خود را به پیشگاه مبارک آن اعلیحضرت، علیاحضرت شهبانو، والاحضرت همایون ولایتعهد و اعضای خاندان جلیل سلطنت تقدیم داشته، پیشرفت و کامیابی هر چه بیشتر ملت دوست ایران را آرزو می‌کنیم. امید است مورد قبول واقع شود.

شاهنشاه آریامهر در پاسخ تبریک مقدم‌السفرا فرمودند:

آقای مقدم‌السفرا،
از تبریکاتی که به مناسبت فرارسیدن سال نو ایرانی به نام سران عالیقدر کشورهای خویش و از جانب خود و همکارانتان ابراز داشتید، کمال تشکر را داریم و به نوبه خود تندرستی و شادکامی رؤسای کشورهای دوست را که شما با شایستگی نمایندگی آنها را در دربار شاهنشاهی به عهده دارید، در سال نو خواستاریم. همچنین از بابت بیانات محبت‌آمیز شما درباره کوشش‌ها و موفقیت‌های ملت ایران، مراتب امتنان خود را ابراز می‌داریم.
تذکر این نکته مایه خوشوقتی ما است که خوشبختانه این تلاش در راه سازندگی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی امروز به صورت برنامه کار تقریباً همه کشورها درآمده است، به همین جهت است که ضرورت همزیستی و تفاهم و همکاری بین‌المللی نیز هر روز بیشتر احساس می‌شود. زیرا این همکاری و تفاهم شرط اساسی تحقق همه این برنامه‌ها است. بحران‌هایی از قبیل آنچه درمورد خاورمیانه و شاخ آفریقا و سایر نقاط بدان‌ها اشاره گردید، نه تنها از نظر صلح جهانی بسیار خطرناک است، بلکه در عین حال از این جهت نیز عاملی منفی به شمار می‌آید که نیروهای انسانی و مالی و فکری فراوانی را که حقاً می‌تواند در راهی مثبت و سازنده به کار رود، صرف تخریب و ویرانی می‌کند. از همین دیدگاه، ما ادامه نظم اقتصادی غیر عادلانه کنونی جهان را نیز عاملی منفی در راه پیشرفت جامعه بشری تلقی می‌کنیم، زیرا این نظم کهنه شده و استثماری فواصل نامطلوب موجود را میان جوامع پیشرفته صنعتی و دیگر جوامع جهان هر روز زیادتر می‌کند و نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌ها را بالمال به مرز انفجار می‌رساند.
آرزوی ما این است که منطق و عدالت بین‌المللی هر چه زودتر حاکم واقعی سرنوشت ملل جهان شود، تا نیروهای انسانی و مادی صرفاً در راه خدمت به مصالح بشری به کار افتد و محیط آشفته کنونی جهان جای خود را به محیط آرامش و همکاری بسپارد.
از جانب شهبانو و ولیعهد و خانواده سلطنتی از شادباش‌های شما تشکر می‌کنم و خوشبختی و شادکامی همه شما را خواستاریم.


شرفیابی دانشگاهیان

ساعت یازده و چهل دقیقه استادان دانشگاه‌ها برای عرض تهنیت به پیشگاه اعلیحضرتین شرفیاب شدند و آقای قاسم معتمدی، رئیس دانشگاه تهران از سوی حاضران تبریک عرض کرد.

شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو متقابلاً آغاز سال نو را به استادان دانشگاه تهران تبریک گفتند.

سپس به ترتیب رؤسای دانشگاه ملی ایران – دانشگاه صنعتی آریامهر – تربیت معلم – سپاهیان انقلاب – فارابی – رضاشاه کبیر – سازمان سنجش آموزش کشور – دانشگاه فرح پهلوی – دانشکده علم و صنعت – دانشکده پلی‌تکنیک تهران – مدرسه عالی بازرگانی – مدرسه عالی پارس – دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی – دانشکده دماوند – مدرسه عالی ترجمه – مرکز مطالعات ایران – دانشکده حسابداری و علوم عالی شرکت نفت – مدرسه عالی شمیران – انستیتوی عالی علوم بیمارستانی – انستیتو علوم تغذیه – دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی و دانشکده علوم جو، فرارسیدن سال نو را به پیشگاه اعلیحضرتین تهنیت و تبریک عرض کردند و شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو نیز متقابلاً حلول سال نو را به دانشگاهیان تبریک گفتند.

ساعت دوازده و پنج دقیقه رؤسای بنگاه‌های ملی و بازرگانی و مدیران جراید برای عرض تبریک شرفیاب شدند و آقای هوشنگ انصاری، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، عید باستانی نوروز را به پیشگاه اعلیحضرتین تبریک عرض کرد.

اعلیحضرتین با تشکر، متقابلاً آغاز سال نو را به حاضران تبریک گفتند.

ساعت دوازده و بیست دقیقه نمایندگان دبیران و آموزگاران کشور – فدراسیون‌های ورزشی کشور – سازمان ملی پیشاهنگی ایران و دانشجویان برجسته برای عرض تبریک به حضور اعلیحضرتین باریافتند.

ساعت دوازده و چهل‌وپنج دقیقه شهردار پایتخت – نمایندگان انجمن‌های استان – شهرستان – شهر – نمایندگان انجمن‌های محلی – نمایندگان اصناف – خانه‌های انصاف و شوراهای داوری برای عرض تهنیت به پیشگاه اعلیحضرتین باریافتند و آقای جواد شهرستانی، شهردار پایتخت، تبریک عرض کرد.

ساعت سیزده امرای ارتش شاهنشاهی برای عرض تبریک سال نو به پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو شرفیاب شدند و تیمسار ارتشبد غلامرضا ازهاری، رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران عید سعید باستانی را تبریک عرض کرد.

در مقابل صف افسران بازنشسته، تیمسار شاهرخشاهی از طرف امیران – افسران و درجه‌داران بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی نوروز باستانی را تبریک عرض کرد.

شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو با تشکر، حلول سال نو را به افسران – هنرفران – درجه‌داران – سربازان – کارمندان و افراد بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی و نیروی پایداری تبریک گفتند.

در پایان آیین سلام نوروزی کاخ گلستان شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو، خبرنگاران – فیلم‌برداران و عکاسان تشریفاتی را به حضور پذیرفته و آنان را مورد عنایت قرار دادند.


از بیانات شاهنشاه در مراسم سلام رسمی عید نوروز:

نظم اقتصادی کنونی جهان عامل منفی در راه پیشرفت است.

‌علیاحضرت شهبانو در پاسخ تبریک همسر سفیر قائم مقام مقدم‌السفرا:

از بیانات محبت‌آمیز شما نسبت به کشورم، به شاهنشاه و مردم، صمیمانه سپاسگزارم و متقابلاً برای همه همسران رؤسای نمایندگان سیاسی مقیم دربار شاهنشاهی سال خوشی را آرزو می‌کنم.

علیاحضرت شهبانو در پاسخ تبریک دکتر پرویز ناتل خانلری:

از تبریکات شما متشکرم. امیدوارم که این سال نو برای همه آقایان و خانم‌ها، مدیران عامل، اعضای هیأت امنا، اعضای هیأت مدیره و تمام کارکنان و افرادی که در این سازمان‌ها فعالیت دارند، مبارک باشد.