بیانات آریامهر شاهنشاه ایران در پاسخ به سخنان ژیسکار دستن در میهمانی شام پرزیدنت فرانسه به افتخار شاهنشاه آریامهر ۱۳ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی بر پایه تاریخ

دیدار رسمی سران دیگر کشورها از ایران/سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی


بیانات آریامهر شاهنشاه ایران در پاسخ به سخنان ژیسکار دستن در میهمانی شام پرزیدنت فرانسه به افتخار شاهنشاه آریامهر ۱۳ مهر ماه ۲۵۳۵ شاهنشاهی

(در کاخ گلستان)

حضرت رئیس جمهوری،
سخنان شما بر دل من و به یقین بر دل ملت ایران نیز نشست. می‌توانم نظیر آنچه را که درباره تاریخ کشورم گفتید، درمورد تاریخ کشور خود شما بازگو کنم.
در تمام طول تاریخ، فرانسه و ملتش به اروپا روحی غرورآمیز، دانش‌پژوه، عدالت‌خواه و مساوات‌طلب ارزانی داشته‌است و در نمی‌یابیم که چگونه ممکن است روزی این نقش فرانسه به سوی افول رود و چنین روز ناراحت‌کننده‌ای فرا برسد. این نقشه فرانسه در اروپا ادامه خواهدیافت و می‌باید ادامه یابد. کشور شما نیز نظیر وطن من لحظات سختی را پشت سر گذارده‌است و به خاطر شناخت اسباب این مشقات، شما آقای رئیس جمهوری و من، نمی‌توانیم گذشته را با اندیشیدن به زمان حال و آینده به بوته فراموشی بسپاریم، به ویژه برای اینکه بتوانیم استقلال ملت‌هایمان را محفوظ بداریم. استقلالی که بدون آن نمی‌توان زیست و آزادی را حفظ کرد. آزادی که بی آن نمی‌توان به هیچ گونه پیشرفتی واقعی دست یافت. ما یقین داریم که شما موفق خواهیدشد. قضاوت در این مورد برای من ساده است، زیرا شما را می‌شناسم و با شما به گفتگو نشسته‌ام. به زعم من برای دیگران نیز چندان مشکل نیست که مشاهده کنند تصمیمات شما الزامی هستند و نتیجه‌بخش.
از اینکه شما و بانو در کشور ما به سر می‌برید، بسی خرسندیم و من به وسیله شما به فرانسه، دوست همیشگی کشور خود، درود می‌فرستم و خالصانه‌ترین آرزوهای خود را جهت تداوم کارهایتان و ثمرات آن ابراز می‌دارم. همه ما قلباً آرزومند سلامتی و موفقیت شما هستیم و برای ملت فرانسه و دوستی دو ملت نیز آرزوی رونق و کامیابی داریم.