بودجه عمرانی سال ۱۳۳۵ اداره کل راه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم

بودجه عمرانی سال ۱۳۳۵ اداره کل راه - مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه

اضافه کسر

شماره شرح سال ۱۳۳۵ سال ۱۳۳۴ به میلیون ریال به میلیون ریال

به میلیون ریال به میلیون ریال


۱ - اعتبار راهداری و تعمیرات ۳۰۰ ۲۱۵٫۶ ۸۴٫۴ طبق فهرست ۱ -

۲ - اعتبار ساختمان راه‌های استانی ۱۰۰ ۱۲۱٫۴ - طبق فهرست ۲ ۲۱٫۴

۳ - اعتبار آسفالت راه‌ها ۱۸۰ ۱۲۰ ۶۰ طبق فهرست ۳ -


جمع ۵۸۰ ۴۵۷

تبصره ۱ - وزارت راه مجاز است از محل ردیف شماره ۱ در صورت لزوم تا حدود ۱۰% به ردیف شماره ۲ منتقل نماید و بر عکس.

تبصره ۲ - هزینه نقشه‌برداری هر راه از اعتبار مربوط به همان راه و اعتبارات ساختمان قابل پرداخت است.

تبصره ۳ - طبق معمول جاری سه درصد از هر یک از اقلام اعتبارات برای هزینه‌های نظارت قابل پرداخت است.

توضیحات:

الف - علاوه بر ۲۳۷ میلیون ریال اعتبار راهداری و راه‌سازی سال ۳۴ طبق قانون آبان ۳۴ مبلغ یکصد میلیون ریال از اعتبارات برنامه ۷‌ساله برای کمک‌به اعتبارات راه‌سازی و راهداری در سال ۳۴ به وزارت راه پرداخت گردید.

ب - اعتبار مربوط به آسفالت راه‌ها در سال ۳۴ به حدود دویست میلیون ریال بالغ شد و انتظار می‌رود که در سال ۳۵ نیز به همین مبلغ و بلکه بیشتربرسد.

ج - علاوه بر یکصد میلیون ریال ردیف ۲ مربوط به ساختمان راه‌های استانی مبلغ سیصد میلیون ریال دیگر از محل صرفه‌جویی‌های سنوات قبل واعتبارات برنامه هفت ساله به اعتبار ساختمان راه‌های استانی افزوده می‌شود به طوری که جمع اعتبار ساختمان راه‌های استانی برای سال ۳۵ به مبلغ‌چهارصد میلیون ریال بالغ خواهد گردید.

فهرست شماره ۱

ریز مصرف ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اعتبار راهداری و تعمیرات:

۱ - اعتبار برای نگاهداری و تعمیر ۲۲٫۰۰۰ کیلومتر راه‌های موجود کشور ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۲ - اعتبار برای تعمیر ابنیه فنی موجود در ۲۲٫۰۰۰ کیلومتر راه‌های کشور ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳ - هزینه ۱۲ واحد حفاظتی مشغول به کار ۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۴ - هزینه تعمیرگاه مرکزی ماشین آلات ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۵ - هزینه ساختمان گاراژ برای واحدهای حفاظتی ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۶ - اعتبار برای خرید اثاثیه یدکی ماشین‌های راه‌سازی ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۷ - اعتبار برای خرید کامیون - جیپ و وسائط نقلیه و لوازم آن ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

۸ - اعتبار برای خرید اراضی واقع در مسیر راه‌ها و پرداخت تعهدات سنواتی و تعمیر راهدارخانه‌ها و ساختمان عمارت برای محل ادارات و بخشها ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال


جمع ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

فهرست شماره ۲ راه‌های استانی:

آذربایجان

۱ - راه رضائیه - مرز ترکیه.

۲ - راه زنجان - بیجار.

۳ - راه اردبیل - خلخال.

۴ - راه تبریز - میاندوآب.

۵ - راه تبریز - اهر.

۶ - راه صوفیان - شبستر و راه آلان براغوش.

۷ - راه گرمی تا اتصال به راه جدید مغان.

۸ - ساختمان سی‌چشمه پلهای بتون مسلح در آذربایجان.

۹ - تکمیل پل نوغدوز.


جمع ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

گیلان

۱ - ساختمان راه فومن - ماسوله جمعه بازار طاهرگوراب - ماسال شاندرمن رشت - لاکان - عزیز کیان راه شفت و پل مکرم - راه حسن‌کیاده - راه‌هندوخاله.

۲ - تبدیل پلهای چوبی راه پهلوی آستارا به پلهای اساسی.

۳ - عملیات حفاظتی پل پسیخان.


جمع ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مازندران

۱ - ساختمان راه آلاشت و پلهای آن.

۲ - ساختمان راه شهسوار - خرم‌آباد - سیاورز.

۳ - تکمیل ساختمان سولده - چمنستان آمل.

۴ - تکمیل ساختمان راه پل ذغال گلندرود - اهلمده.

۵ - تکمیل ساختمان راه ساری - فرح‌آباد.

۶ - ادامه ساختمان راه ساری به طرف سمنان.

۷ - تکمیل راه فرعی هراز.

۸ - ساختمان راه‌های فرعی حوزه گرگان


جمع ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

خراسان

۱ - ادامه ساختمان راه مشهد - سرخس.

۲ - ادامه ساختمان راه تربت حیدریه رشتخوار - خواف.

۳ - ادامه ساختمان راه نیشابور - گل‌بو - رباط سنگ.

۴ - تکمیل ساختمان راه سبزوار جوین.

۵ - ساختمان پل چوبی یا آب‌نمای کال‌شور راه سبزوار به کاشمر


جمع ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

بلوچستان

۱ - تکمیل ساختمان پل نهراب.

۲ - تکمیل ساختمان تنگ سرخه در راه زاهدان - چاه‌بهار


جمع ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

کرمان

۱ - ادامه ساختمان راه دارزین جیرفت - میناب حسن‌لنگی بندرعباس.

۲ - ساختمان راه سیرجان بافت به طرف اسفندقه.

۳ - تکمیل ساختمان راه سیرجان به طرف نیریز.

۴ - تکمیل ساختمان راه کرمان به زرند


جمع ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

فارس

۱ - ساختمان راه کناره جنوب از چقاوک - اهرم - خورموج درویشی به طرف لنگه.

۲ - ادامه ساختمان راه‌های اطراف کارخانه قند فسا.

۳ - ادامه ساختمان راه قیر به مکوبه خنج.

۴ - ساختمان راه مستقیم فسا - خفر.

۵ - تکمیل ساختمان پل فهنیان.

۶ - تکمیل ساختمان راه لار - لنگه


جمع ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

خوزستان

۱ - راه اهواز - حمیدیه - سوسنگرد - پل خلف‌آباد.

۲ - راه سه‌تنگ کهکیلویه.

۳ - ادامه ساختمان راه پشتکوه به پیشکوه.

۴ - تکمیل ساختمان راه کوهدشت


جمع ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

استان غرب

تکمیل ساختمان راه شاه‌آباد غرب - ایلام - راه سنقر - کرمانشاه به پاوه به سودراه چغلوندی سنندج، مریوان و غیره


جمع ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

اصفهان

تکمیل راه اصفهان شهرکرد - شهرضا بروجن - شروع ساختمان راه اصفهان به اردستان (‌در صورت کفاف اعتبار) پل سرارود - تکمیل ساختمان راه یزد به سورمق در گردونه علی‌آباد.


جمع ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

تهران

ادامه و تکمیل ساختمان راه طالقان - رودبار الموت - زهرا - راه محلات - راه سردره‌خوار و ایوان‌کی دماوند - راه چالوس.


جمع ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال


جمع کل ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

تبصره - وزارت راه مجاز است با رعایت امکان خرج و در صورت ضرورت و احتیاج تا میزان ۲۰ درصد از هر یک از اقلام فوق بکاهد و به سایر اقلام‌بیفزاید.

فهرست شماره ۳ آسفالت راه‌ها ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شرح زیر:

۱ - تکمیل آسفالت راه خواجه ربیع.

۲ - ادامه آسفالت راه تهران به آبعلی به مبارک‌آباد آمل و داخل فیروزکوه.

۳ - ادامه آسفالت راه تهران به کرج (‌از راه شمال و جنوب) به قزوین.

۴ - تکمیل آسفالت راه ورامین و تکمیل ساختمان راه ورامین به جلیل‌آباد به شریف‌آباد به مامازن به گورستان و آسفالت راه گورستان تهران.

۵ - تکمیل آسفالت راههای اطراف تهران.

۶ - تکمیل آسفالت راه اصفهان به نجف‌آباد - اصفهان به خوراسگان - شیراز به طرف بوشهر (‌تا کارخانه سیمان) تکمیل آسفالت راه تخت جمشید.

۷ - ادامه آسفالت راه کناره شمال.

۸ - آسفالت راه سبزوار به ایستگاه سبزوار و شاهرود به ایستگاه شاهرود و دامغان به ایستگاه دامغان.

۹ - تکمیل ساختمان راه هراز.

۱۰ - آسفالت راه تبریز به آذرشهر.

توضیح - مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال از محل بودجه ۳۵ و بقیه از مانده اعتبارات سنواتی و اضافه درآمد سال ۳۴ (‌بابت آسفالت راه‌ها) و کمک‌اعتبارات برنامه هفت‌ساله تأمین خواهد شد.

بودجه عمرانی سال ۱۳۳۵ اداره کل راه که در جلسه ۳۵٫۱.۲۵ به شرح فوق به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده‌است صحیح بوده‌و قابل اجراء می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت