بودجه تفصیلی سال ۱۳۱۶ وزارت صناعت: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون بودجه سال ۱۳۱۶ وزارت صناعت مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۱۶ ماده واحده - مجلس شورای...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۵۱

قانون بودجه سال ۱۳۱۶ وزارت صناعت مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۱۶

ماده واحده - مجلس شورای ملی بودجه تفصیلی سال ۱۳۱۶ وزارت صناعت را که مبلغ آن بالغ بر شش میلیون و هشتاد و نه هزار و هفتصد و ده‌ریال می‌باشد و در ضمن بودجه کل کشور به تصویب مجلس شورای ملی رسیده‌است به شرح صورت ضمیمه تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه سی‌ام آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری