بنیاد فرهنگی فرح پهلوی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
انقلاب شاه و ملت درگاه علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی

کنگره بزرگ ملی در بزرگداشت آغاز دومین دهه انقلاب شاه و مردم ۱ تا ۴ بهمن ماه ۱۳۵۱

روز نفت ۹ امرداد ماه
FarahPahlaviCulturalFoundation7Bahman1351a.jpg

بنیاد فرهنگی فرح پهلوی - در روز هفتم بهمن ماه ۱۳۵۱ دست نوشته علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی درباره تاسیس بنیاد فرهنگی فرح پهلوی صادر شد:

پیشرفت‌های مادی همراه با دگرگونی‌های اجتماعی در دهه گذشته که ارمغان انقلاب ایران است کشور ما را در آستانه تحولات اقتصادی عظیم تری قرار می‌دهد. این جنبش تاریخی اساس نوی را برای یک جنبش فرهنگی متناسب و هماهنگ پدیدمی‌آورد که توجه به آن ضرورت زمانه است، زیرا پیشرفت مادی یک جامعه آنگاه در خدمت قوام و دوام آنست که بر غنای فرهنگی اعضای آن بیافزاید و از آفرینش انسان‌های اقتصادی بی فرهنگ بپرهیزد و شک نیست که تحول فرهنگی یک جامعه فعالیت های مادی و اقتصادی را جهت می‌بخشد و بر شکوفایی هستی بخش آن می‌افزاید.
طرح ریزی فرهنگ ملی، سازگار با جوهر سازنده تحولات اخیر و ارائه رهنمودهای سالم و تکیه گاه‌های فرهنگی برای نسل‌های کنونی و آینده که همزمان با بهره جویی از سنت‌ها و بنیادهای فرهنگی پویا و انسانی در تاریخ این سرزمین راه را بر بهزیستی و استقرار روابط اجتماعی سالم و خلاق بگشاید یکی از وظایف ملی ماست که همراه با تمام تلاش‌هایی که در جهت مبارزه با بیسوادی بسط کمی دانش و گسترش فرهنگ بی تردید مستلزم به کار گرفتن وسایل و خلق امکاناتی است که به یاری آنها آموزش‌های فرهنگی میسر می‌شود.
فراهم آوردن این وسایل شناخته شده چون تاتر، کتابخانه، آرشیوهای هنری و مرکزهای آموزشی و انتشاراتی و خانه‌های فرهنگ و حلق امکاناتی از قبیل پژوهش‌های فرهنگی و علمی برگزاری سمینارها و جشنواره‌ها به پشتوانه‌ای مادی و معنوی نیاز دارد لذا مقرر می‌داریم تا بنیادی به نام « بنیاد فرهنگی فرح پهلوی » تاسیس گردد و به همت و یاری هم وطنان انسان دوست و نیکوکار که بر پویایی فرهنگ ارج می‌نهند گام‌های موثری در راه اعتلای فرهنگی این جامعه برداشته شود.
تهیه اساسنامه این بنیاد در دفتر مخصوص به گروهی محول شد و پس از تصویب به مرحله اجرا در خواهد آمد.
در این طریق همکاری بخش‌های عمومی و خصوصی و یاری هم وطنان دانشور و فرهنگ دوست تاکید می‌شود.