برج آزادی نماد انقلاب شاه و مردم

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر

درگاه انقلاب شاه و مردم


برج آزادی نماد انقلاب شاه و مردم در پارک شهر در جشن‌های آغاز بیست و پنجمین سال سلطنت شاهنشاه ۱۳۴۴

برج آزادی نماد انقلاب شاه و مردم به فرخندگی بیست و پنجمین سال بر تخت نشستن اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سال ۱۳۴۴ در پارک شهر تهران ساخته شد. از آنجا که این برج از آن ملت ایران است و برآمده از یک انقلاب تاریخی همه سویه در کشور می‌باشد، بر روی آن « برج آزادی مظهر انقلاب سفید شاه و مردم به یادبود آغاز بیست و پنجمین سال سلطنت اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی » کنده شده است. بر روی برج هیچگونه نشان دیگری نیست.


برج آزادی از شش منشور شش ضلعی بنا شده که نموداری از منشور ششگانه انقلاب شاه و مردم می‌باشد و پرچم ایران برفراز آن در اهتزاز می‌باشد. بلندای این برج از پایه تا پرچم ۵۱ متر است. پروژه این برج از مهندس خاکدان است و نقشه و محاسبه فنی از سوی مهندس شیرزاد انجام یافت. اسکلت فلزی برج را شرکت آژیر بر پا ساخت و شرکت پخش آلومینیوم آذین بستن نمای خارجی آن را انجام داد. نمای پایه برج از سوی شرکت پکا ساخته شد.


شورای عالی جمعیت‌های زنان ایران در فراخوانی از کارخانه‌داران و از همه مردم درخواست کرد که برای هر چه باشکوه‌تر ساختن جشن‌های بزرگ شهریور ماه در پارک شهر همکاری خود را آغاز نمایند. مهمترین کاری که شورای عالی جمعیت‌های زنان ایران در جشن‌های بزرگ پارک شهر ابتکار و ساختن برچ آزادی نمادی انقلاب شاه و مردم بود. با اینکه پیشنهادهای بسیاری از سوی سازمان‌های گوناگون برای ساختن برج آزادی داده شده بود، ولی چون نخستین پیشنهاد از سوی کارخانه‌های قو داده شده بود، سرافرازی ساختن برج آزادی نماد انقلاب شاه و مردم به کارخانه قو داده شد.