انقلاب ملی ادامه دارد

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
سوسیال دموکراسی گرمایش زمین پایان رژیم اسلامی

جمهوری دموکراتیک نام دروغین برای جمهوری خلق

لیبرال دموکراسی
انقلاب ملی ادامه دارد

انقلاب ملی ادامه دارد

کارمندان دولت از کشور خارج می شوند و در دیگر کشورها درخواست پناهندگی می کنند. خانواده آخوندها با پروازهای پنهانی و اعلام نشده از ایران خارج می شوند. فشار بین المللی بر روی حکومت خونخوار رهبر افزوده می شود. سازمان حقوق بشر سازمان ملل سه بانو را برای بررسی وضعیت کشتارها در ایران فراخوانده است. دولت آلمان سومین بزرگترین همدست بازرگانی جمهوری اسلامی، دیگر به جمهوری اسلامی اعتبار برای صادرات کالا نمی دهد. تنها جوزف بورل نماینده امور خارجه اتحادیه اروپا است که با رژیم اسلامی درباره برجام و دنباله اش گفتگو می کند. جوزف بورل هموند حزب سوسیال دمکرات کاتالان اسپانیاست. دوباره یک کمونیست عاشق اسلام. کلوب بین المللی سوسیال دمکرات ها هم چنان کوشش می کند که جمهوری اسلامی را پایدار نگاه دارد. توده ای ها که در سراسر جهان پراکنده هستند، دیگر نمی خواهند توده ای نامیده شوند بلکه سوسیال دمکرات نام گرفته اند. هم چنین با صدراعظم آلمان اولاف شولتز که او نیز سوسیال دمکرات است پشتیبانی برای مردم ایران نخواهیم یافت. تا به امروز، مرکز اسلامی شهر هامبورگ ، مرکز پروپاگاندای جمهوری اسلامی کماکان فعال است و با وجود همه اعتراض های سیاستمداران آلمان باز مانده است و بسته نشده است.

تظاهرات ایرانیان درون مرز و برون مرز هم چنان ادامه دارد و آنچه که تا کنون دستاورد این کوشش ها بوده شایسته تهنیت و آفرین به ملت ایران است. مردم ایران با دلقک بازی هایی که اروپا و امریکا در آورده اند،‌دریافته اند که تنها باید به خود تکیه داشتند باشند. در این وضعیت که رژیم اسلامی ناپایدار و شده است و به لرزه افتاده است، رژیم اسلامی کوشش می کند که از میان دوستان قدیمی در مسکو برای خود پشتیبان بتراشد. رژیم اسلامی با دولت روسیه قراردادهایی برای داد و ستد اسلحه دستینه کرده اند انگار که زمان محمدعلی سلطان قاجار است که پاسپورت روسی داشت و با دولت روسیه قراردادهایی دستینه کرد. تزار روسیه اسلحه و پول و سرباز به ایران گسیل داشت. امروز وضعیت برعکس شده است، جمهوری اسلامی است که به روسیه اسلحه و سرباز می فرستد و روسیه پول می دهد. روسیه درگیر جنگ با اوکراین است و با کمک پهپادهای جمهوری اسلامی ، پای ساخت های کشور اوکراین را ویران می سازند. هم چنین پاسداران در روسیه هستند و سربازان روسی را با اسلحه های مرگبار ساخت جمهوری اسلامی آموزش می دهند. هم چنین برنامه ریزی شده است که جمهوری اسلامی در روسیه کارخانه تولید پهپاد بر پا سازد. قضیه به اینجا پایان نمی یابد، پرشن کریدور از زمان جنگ جهانی دوم دوباره راه اندازی شده است. در زمان جنگ جهانی دوم ، کشور ایران از سوی ارتش بریتانیا و روسیه اشغال شد، با کامیون و راه آهن ایران اسلحه هایی که آمریکایی ها به شاخاب پارس آورده بودند از جنوب ایران به بندرپهلوی ترابر می شد و از آنجا با کشتی از روی دریای مازندران به استراخان برده می شد و از آنجا از راه رودخانه ولگا به استالینگراد ترابر می شد.

امروز اسلحه و دیگر کالاهایی که روسیه بدان نیاز دارد، از مومبای در هندوستان به بندرعباس و از آنجا از راه تهران به استراخان ترابر می شوند. آنگاه با راه آهن به ولگوگراد همان استالینگراد پیشین تا مسکو و سن پترزبورگ آورده می شود. در راه بازگشت نفت روسیه از راه دریای مازندران به شاخاب پارس آورده می شود و از آنجا به هند تحویل داده می شود. این راه ترابری را آمریکا نمی تواند کنترل کند و بدین سان، هر آنچه که روسیه نیاز دارد از این راه فراهم می گردد. با این کار روسیه و جمهوری اسلامی راه آسانی یافته اند که تحریم های آمریکا را دور بزنند. روسیه و جمهوری اسلامی نیز قراردادهایی برای توربین ها و مواد مصنوعی، دارو، و لوازم یدکی خودرو و بالاتر از همه اسلحه هایی که روسیه علیه اوکراین به کار می برد. دولت هند نیز خاموش مانده است و درباره جنگ میان روسیه و اوکراین هیچ نمی گوید بلکه دولت هند کوشش می کند روابط خوب خود با ایران و روسیه را هم چنان خوب نگاه دارند. این سیاست هندی ها ، علیه پاکستان است که پیوندهای نزدیک با چین دارد و در چارچوب پروژه بازسازی جاده ابریشم نقش مهمی یافته است. چین در بندر گوادر سرمایه گزاری های هنگفتی کرده است. بندر گوادر بندری است در ایالت بلوچستان پاکستان است.

بدین روی، هند و افغانستان در زمان رییس جمهوری حسن روحانی قراردادی برای ساختن و گسترش بندر چابهار در ایران با جمهوری اسلامی بسته اند.

جمهوری اسلامی نیز سرگرم کشیدن خط آهنی میان چابهار و زهدان است. چابهار تنها بندری است که آبهای ژرف در کنار بندر دارد و کشتی های بزرگی که بدنه آن عمیق در آب قرار دارد به آسانی می توانند پهلو بگیرند. بدین روی، بندر چا بهار که چهار بهار بوده است و همیشه بهاری است از دیدگاه استراتژیک نقش مهمی دارد. از سال ۲۰۱۸ ، بندر چابهار از سوی یک کمپانی هندی اداره می شود. چابهار در استان سیستان و بلوچستان است و در این سه ماه گذشته دیدیم که مردم این استان علیه جمهوری اسلامی تظاهرات بزرگی بر پا کردند و مزدوران و آدمکشان جمهوری اسلامی با خشونت بیش از اندازه مردم بلوچ را از بالا به گلوله بستند و هزاران تن را کشتند. مردم سیستان بلوچستان می بینند که بیگانه با چابهار چه می کند و چگونه چابهار و سیستان و بلوچستان را چپاول می کنند و مردم خوب بلوچ در تهیدستی مطلق کمترین بهره ای از ثروت و دارایی استان خودشان نمی برند. همه متوجه هستند که جمهوری اسلامی تنها از داد و ستدهای کثیفش با هند دفاع می کند و مردم ایران را می کشد.

مردم ایران! پایدار بمانید این مبارزه علیه جمهوری اسلامی باید به پیروزی ملت ایران بیانجامد. چپاول ایران از سوی بیگانگان باید بازایستانده شود. جوانان ایران باید از دیکتاتوری اسلامی رهایی یابند. به ویژه کسانی که مسول هستند که این رژیم بر سر کار آورده شده است باید مسولیت بیشتری به گردن بگیرند. سنگینی این مبارزه نباید تنها بر شانه های جوانان ایران نهاده شود بلکه همه باید دست در دست هم نهند تا این رژیم سرنگون شود. زندان های ایران پر از امنیتی و پاسدارانی است که حاضر نیستند به مردم شلیک کنند. مردم ایران بیسیار بیشتر از این نکبت اسلامیون است و اگر همه با هم متحد شوند، در کوتاه زمانی می توان این حکومت بیگانه عرب ایرانی کش را سرنگون کرد. تاکتیک چریکی که جوانان در این هنگام به کار می برند باید ادامه یابد ، اعتصاب ها باید گسترده تر شوند .

به زودی نوروز می آید و امیدواریم که تا نوروز رژیم اسلامی دیگر پایه ای نداشته باشد که بایستد و سرنگون شده باشد. روزی خواهد آمد که ملت ایران دست افشان و پایکوبان نوروز جمشیدی را جشن بگیرند.

جاوید شاه - پاینده ایران - برقرار قانون اساسی مشروطه شاهنشاهی ایران و در اهتزاز پرچم سه رنگ زیبای شیر و خورشید نشان و تاجدار ایران