الحاق ماده ۵ به آیین‌نامه جرایم مالیاتی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس دوره قانونگذاری شانزدهم


‌الحاق ماده ۵ به آیین‌نامه جرایم مالیاتی - مصوب ۷ بهمن ماه ۱۳۲۹ (‌کمیسیون قوانین دارایی)

‌ماده ۵ - مقصود از کلمه جرائم در ماده ۲۶ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ جریمه‌های مالیاتی و زیان دیر کرد هردو می‌باشد.

ماده نامبرده بالا به موجب اختیار حاصله از ماده ۲۶ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به عنوان ماده ۵ در جلسه‌هفتم بهمن ماه ۱۳۲۹ به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده و قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت