اعلیحضرت رضا شاه دوم و مشروطه

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
درگاه:قانون اساسی مشروطه ایران حکومت مشروطه شاهنشاهی چیست؟

درگاه:انقلاب مشروطه

روز ملی مشروطه ۱۴ امرداد ماه


اعلیحضرت رضا شاه دوم و مشروطه

اعلیحضرت رضا شاه دوم و مشروطه

اعلیحضرت رضا پهلوی شاهنشاه ایران با پیام خود در سالگشت فرمان مشروطه ، فاز نوینی در مبارزه علیه جمهوری اسلامی گشودند. از روز ۱۴ امرداد ماه ۲۵۸۱ شاهنشاهی سال گذشته، رضا شاه پهلوی پهلوی دوم از سوی بسیاری از سران کشورها و نمایندگان پارلمان ها دعوت شدند تا در این کشورها در برابر پارلمان درباره مبارزه ملت ایران در به دست آوردن آزادی سخنرانی فرمایند.

اعلیحضرت رضا شاه دوم با تکیه بر قانون اساسی مشروطه، به یاد جهانیان آوردند که کشور کهن ایران پایه گذار حقوق بشر پیش از نکبت اسلامی که بر ایران چیره شده است، کشوری بود که در آن قانون برقرار بود و نه شریعت اسلام. امروز بانوان ایران مبارزه می کنند که خود بتوانند برای پوشاک خود تصمیم بگیرند. و این مبارزه برای خود تصمیم گیری علیه حجاب اسلامی، مبارزه ای برای به اعتبار نشاندن قانون اساسی مشروطه است.

رژیم اسلامی، کسانی را به خیابان ها می فرستد که به بانوان ایرانی بدون حجاب یورش برند و بگویند که کشور ایران به آنان تعلق دارد و ایرانیان باید آنچه را که آنان دیکته می کنند بر تن نمایند. اکثریت بانوان ایران به این مزدوران می گویند که کشور ایران به امت اسلام تعلق ندارد بلکه به ملت ایران تعلق دارد و ملت ایران تصمیم گرفته است که دیگر حجاب ننگین اسلامی را بر سر نیاندازد زیرا که این زورگویی ها، قانون نیست. مجلس شورای اسلامی در حال نوشتن لایحه ای که با آن بتوانند بانوانی را که حجاب بر سر ندارند را مجرم بشناسند و به پرداخت جزای نقدی و تنبیه بدنی و کتک خوردن و جزای بدنی با شلاق خوردن شوند.

نوشتارهایی که از مجلس شورای اسلامی بیرون می آید، هیچ گونه اعتباری ندارد و قانونی نیست. قانون را نمایندگان برگزیده ملت ایران می نویسند و تصویب می کنند. کسانی که در مجلس شورای اسلامی نشسته اند، نمایندگان ملت ایران نیستند بلکه نمایندگان امت اسلامی می باشند. نیاکان ما دقیقا چنین وضعیتی را نمی خواستند، بدین روی انقلاب مشروطه را به راه انداختند تا از شر شریعت اسلام در زندگی خصوصی و اجتماعی رهایی یابند و ایرانیان دارای مجلس شورای ملی و عدلیه یا دادگستری شوند. ملت ایران وام دار دو پادشاه ایران ساز پهلوی است زیرا که رضا شاه بزرگ بود که قانون اساسی مشروطه را پیاده کرد و محمدرضا شاه پهلوی آریامهر پهلوی دوم راه پدر را پیمود و با نوزده ماده انقلاب شاه و ملت مشروطه را مدرن تر کرد. ماده هایی از انقلاب شاه و ملت که زندگی ایرانیان را یک شبه زیر و زبر کرد با اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی ۸۰ در صد جمعیت ایران که رعیت بودند را به مالکانی که روی زمین های خود کار می کردند دگرگون ساخت. با اصلاح قانون انتخابات به منظور دادن حق رای به زنان و دادن حقوق برابر اجتماعی و سیاسی با مردان به بانوان ایران نیمی از جمعیت ایران توانستند سدایی در جامعه و تصمیم های اقتصادی و سیاسی داشته باشند.

در اینجا باید از تمدن بزرگ رویای محمدرضا شاه پهلوی آریامهر برای ملت ایران بگوییم. در کنار انقلاب مشروطه و انقلاب شاه و ملت، سومین انقلابی بود که باید در ایران رخ می داد و برای سال ۲۵۴۱ شاهنشاهی برابر ۱۳۶۱ خورشیدی برنامه ریزی شده بود. تمدن بزرگ به چم دولت رفاه است که هر ایرانی از برنامه های رفاه اجتماعی دولت برخوردار شود بدین سان که هر ایرانی از نخستین دم و زمانی که چشم هایش را به جهان می گشاید تا واپسین دم که چشم هایش را فرو می بندد از هر گونه بیمه های اجتماعی، تندرستی،‌ بی کاری، بازنشستگی، از کار افتادگی و غیره برخوردار گردند.

با خیانت به شاهنشاه و ملت ایران، کشور ایران از راه پیشرفت و سربلندی و سرفرازی به بیراهه کشیده شد. مردم ایران امروز درباره حکومت رفاه نمی گویند بلکه در اندیشه فراهم ساختن یک مینیمم برای زندگی، یک نان بخور و نمیر هستند. پیشتر در رژیم اسلامی از خط فقر گفته می شد، و امروز از خط زنده ماندن. به سبب ویران ساختن سیستماتیک اقتصاد ایران از سوی دولت اسلامی و ویران ساختن سیستماتیک کشاورزی و زیست بوم ایران، اکنون نه تنها گیاهان و جانوران و طبیعت پر بار ایران در خطر است بلکه جان مردم ایران نیز در خطر نابودی قرارگرفته است.

اعلیحضرت رضا شاه پهلوی مبارزه می فرمایند تا از نابودی ایران و ایرانی جلوگیری نمایند. اعلیحضرت در سفر خود به اسراییل ابراز داشتند که صلح در خاورمیانه زمانی ممکن است که رژیم اسلامی در ایران سرنگون شود. پیش نیاز سرنگونی رژیم اسلامی، پشتیبانی ملت ایران از سوی جهانیان است.

در سالگشت روز مشروطه اعلیحضرت رضا شاه پهلوی فرمودند که مشروطه تنها یک رخداد تاریخی نیست، بلکه مشروطه خواست همیشگی ماست و همیشه ادامه دارد. بر این اساس، مهم است که نگاه مان به مشروطه رو به آینده باشد و به دنبال آن باشیم که در ایران فردا، دو خواست اصلی مشروطیت یعنی حکومت قانون و نظام آزادی را نهادینه، پایدار و غیرقابل بازگشت سازیم.

یعنی مشروطه باید در اندیشه و روان آدمیان بوجود آید و در این اندیشه هاست که باید انگیزه پاسداری از آن پرورده شود. رژیم اسلامی تلاش می کند که اندیشه ایرانیان را در راه جنگ بیاندازد و هر روز هر ایرانی تاسوعا و عاشورا شود. اما امسال ایرانیان به رژیم نشان دادند که دیگر بس است و این کلاهبرداری و سرگرم کردن ایرانی به مرگ دو تازی دیگر برای تاراج ایران دیگر جایی ندارد. امسال تاسوعا و عاشورا به جای عزاداری،‌ایرانیان دست افشانی و پایکوبی و دیسکوتک به راه انداختند و پوشاک رنگارنگ بر تن کردند و به رژیم اسلامی التیماتوم دادند که جمع کنند و بروند.

آزاد شدن از غل و زنجیر اسلامی در اندیشه ایرانی باید بوجود آید، ایرانی به پا خیز و خود را از مغزشویی اسلامی رها ساز. و بازگشت به مشروطه نیز در اندیشه و روان ایرانی باید بوجود آید، تا بتوانند پیروزمندان کشور ایران را از چنگال بیگانگان تازی رها سازند. رژیم اسلامی در روز مشروطه، مزدوران خود را با فرتورهای شیخکی به نام فضل الله نوری به خیابان ها فرستاد، دشمن اصلی مشروطه و سرمشق خمینی. پاسخ به این حرکت بی شرمانه در روز مشروطه فرتور شیخک فضل الله نوری است که به دار کشیده شده است.