اعلامیه سه دولت امریکا بریتانیا و شوروی در کنفرانس تهران راجع به ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اشغال ایران به وسیله ارتش بریتانیا و شوروی درگاه اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی

تصمیم‌های مجلس

کنفرانس تهران
اعلامیه سران سه کشور درباره ایران

اعلامیه سه دولت امریکا، بریتانیا و شوروی در کنفرانس تهران - اعلامیه‌ای بود که محمدرضا شاه پهلوی در دیدار با پرزیدنت روزولت رئیس جمهور امریکا، وینستون چرچیل نخست‌وزیر بریتانیا و استالین رئیس کمیسار شوروی در درازای کنفرانس تهران در ۱۰ آذر ۱۳۲۲ به امضای سران این سه کشور رساند تا وضعیت ایران درباره آسیب‌های جنگ و بیرون رفتن ارتش این سه کشور و کمک‌های مالی برای نوسازی ایران پس از ۴ سال ماندگاری متفقین در ایران را پس از جنگ روشن سازند. این اعلامیه دومین پیروزی سیاسی ملت ایران با هوشمندی شاهنشاه ایران بود.

«رئیس جمهوری کشورهای متحده آمریکا، نخست وزیر اتحاد جماهیر شوروی و نخست وزیر ممالک متحده انگلستان پس از مشورت بین خود و با نخست وزیر ایران مایلند موافقت سه دولت را جمع به مناسبات خود به ایران اعلام دارند.» «دولت‌های کشورهای متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی و ممالک متحده انگلستان کمک هائی را که ایران در تعقیب جنگ بر علیه دشمن مشترک و مخصوصاً در قسمت تسهیل وسائل حمل و نقل مهمات از ممالک ماوراء بحار به اتحاد جماهیر شوروی بعمل آورده تصدیق دارند.»

«سه دولت نامبرده تصدیق دارند که این جنگ مشکلات اقتصادی خاصی برای ایران فراهم آورده و موافقت دارند که با در نظر گرفتن احتیاجات سنگینی که عملیات جنگی جهانی بر آن‌ها تحمیل می‌کند و کمی وسائل حمل و نقل در دنیا و همچنین کمی مواد خام و سایر حوائج کشوری کمک‌های اقتصادی خود را تا حد امکان به دولت ایران ادامه بدهند».

«راجع به دوره بعد از جنگ، دُوَل کشورهای متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی و ممالک متحده انگلستان با دولت ایران موافقت دارند که هر نوع مسائل اقتصادی که در پایان مخاصمات، ایران با آن مواجه باشد از طرف کنفرانس‌ها یا مجامع بین‌المللی که برای مطالعه مسائل اقتصادی بین‌المللی تشکیل یا ایجاد شود با مسائل اقتصادی سایر ملل متحده مورد توجه کامل قرار گیرد.»

«دولت‌های کشورهای متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی و ممالک متحده انگلستان در حفظ استقلال و حاکمیت و تمامیت ارضی ایران با دولت ایران اتفاق نظر دارند و به مشارکت ایران با سایر ملل صلح دوست در برقراری صلح بین‌المللی و امنیت و سعادت بعد از جنگ بر طبق اصول منشور آتلانتیک که مورد قبول هر چهار دولت است استظهار دارند».

وینستون چرچیل

ژ. و استالین

فرانکلین د. روزولت

پایان کنفرانس و ترک ایران