اصلاح ماده ۴ و تبصره‌های آن مربوط به آیین‌نامه هزینه سفر و فوق‌العاده افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

اصلاح ماده ۴ و تبصره‌های آن مربوط به آیین‌نامه هزینه سفر و فوق‌العاده افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۵ خرداد ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی و ۱۳ اردیبهشت ۱۳۴۵ مجلس سنا.

از اول فروردین ۱۳۴۵ ماده ۴۰ و تبصره‌های ۱ - ۲ - ۳ - ۴ آیین‌نامه هزینه سفر و فوق‌العاده افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیراصلاح می‌گردد: ماده ۴۰ - فوق‌العاده روزانه تحصیلی افسران و درجه‌داران و دانشجویانی که از طرف ارتش به کشورهای خارجه اعزام و از کمک تحصیلی خارجی‌استفاده نمی‌نمایند به شرح زیر خواهد بود.

۱ - افسران روزانه ۱۲ دلار.

۲ - درجه‌داران و دانشجویان و افراد کادر ثابت روزانه ۶ دلار.

تبصره ۱ - افسرانی که از محل کمک تحصیلی خارجی به منظور تحصیل به خارج از کشور اعزام و از کمک‌های مزبور استفاده می‌نمایند معادل مبلغی‌که از این بابت دریافت می‌کنند از ۱۲ دلار فوق‌العاده مندرج در ماده بالا کسر خواهد شد.

تبصره ۲ - فوق‌العاده تحصیلی افسران و کادر ثابت که از محل کمک نظامی اعزام می‌گردند روزانه ۴ دلار خواهد بود.

تبصره ۳ - فوق‌العاده تحصیلی درجه‌داران و افراد کادر ثابت و دانشجویانی که از محل کمک نظامی یا کمک تحصیلی خارجی اعزام می‌گردند روزانه ۳‌دلار خواهد بود.

تبصره ۴ - به دانشجویانی که از طرف ارتش به کشورهای خارجه اعزام و در دانشکده‌های غیر نظامی مشغول تحصیل می‌باشند مادام که از حقوق‌دانشجویی استفاده می‌نمایند روزانه ۳ دلار علاوه بر فوق‌العاده مقرر در این ماده پرداخت خواهد شد.

اصلاح آیین‌نامه فوق که به ترتیب در جلسات روز شنبه دهم و روز سه‌شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی‌کمیسیون‌های دارایی و جنگ مجلس سنا در روز چهارشنبه چهارم و روز پنجشنبه پنجم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج شمسی‌کمیسیون‌های بودجه و نظام مجلس شورای ملی به تصویب رسیده صحیح و قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی