New Server

اصلاح ماده ۱۱ آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

اصلاح ماده ۱۱ آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی - مصوب ۱۳۵۳٫۸.۱۱ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

ماده ۱۱ - افسران، همافران و درجه‌داران (‌به استثنای مشمولان مقررات ماده ۷ آیین‌نامه) که به منظور تحصیل یا مأموریت به داخل یا خارج از کشوراعزام می‌گردند و به همین علت اجرای پرواز مقرر یا خدمت در رشته تخصصی مربوط برای آنان مقدور نمی‌باشد در مدت تحصیل و مأموریت کماکان ازآخرین فوق‌العاده سختی خدمت هوایی استفاده می‌نمایند.

اصلاحیه فوق به استناد قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در جلسه روز شنبه یازدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی