اصلاح تبصره ۴ ماده ۴۰ آییننامه فوق‌العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اصلاح تبصره ۴ ماده ۴۰ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۱۳۵۰٫۳.۱۸ کمیسیونهای دارایی و نظام مجلسین

ماده واحده - تبصره ۴ ماده ۴۰ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه سفر افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۴ - به کسانی که (‌اعم از نظامی و غیر نظامی) برای تحصیل از طرف نیروهای مسلح شاهنشاهی به کشورهای خارج اعزام می‌شوند و در مراکزفرهنگی غیر نظامی مشغول تحصیل باشند روزانه سه دلار علاوه بر فوق‌العاده مقرر در این ماده پرداخت خواهد شد.

اصلاح تبصره ۴ ماده ۴۰ آیین‌نامه فوق‌العاده و هزینه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی به استناد ماده ۱۲۳ قانون استخدام نیروهای مسلح‌شاهنشاهی پس از تصویب کمیسیونهای دارایی و نظام مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۵۰٫۲.۳۰ در جلسات شنبه پانزدهم و سه‌شنبه‌هیجدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به ترتیب به تصویب کمیسیونهای دارایی و جنگ مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی