اصلاح بندهای ه ، و ، ز ماده ۱ فصل چهارم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

اصلاح بندهای ه ، و ، ز ماده ۱ فصل چهارم آیین‌نامه معاش‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی - مصوب ۸ تیر ۱۳۴۵ مجلس شورای ملی کمیسیون بودجه.

ه - فرمانده ژاندارمری و رییس شهربانی کل کشور ثلث (۳).(۱) حقوق درجه مربوطه ماهیانه (‌بدون احتساب حقوق سنواتی مندرج در بند (ب) ماده۵۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی).

و - رییس ستاد و معاونین فرمانده ژاندارمری و فرماندهان نواحی معاونین شهربانی کل - رؤسای گروه - رؤسای ادارات مرکزی - و رؤسای‌شهربانی‌های استان و شهربانی‌های درجه یک ربع (۴).(۱) حقوق ماهیانه درجه مربوطه (‌بدون احتساب حقوق سنواتی مندرج در بند (ب) ماده ۵۳‌قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی).

ز - فرماندهان هنگ و گردان و گروهان ژاندارمری و رؤسای شهربانی‌های درجه ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و کلانتری‌های مستقل خمس (۵).(۱) حقوق ماهیانه‌درجه مربوطه (‌بدون احتساب حقوق سنواتی مندرج در بند (ب) ماده ۵۳ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی).

اصلاح آیین‌نامه فوق که به استناد ماده ۶۲ قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی در تاریخ روز چهارشنبه هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و پنج‌شمسی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده صحیح می‌باشد و قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی