اصلاح بعضی از مواد آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردان و آب‌بازان نیروی دریایی شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اصلاح بعضی از مواد آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردان و آب‌بازان نیروی دریایی شاهنشاهی - مصوب ۱۳۴۹٫۱.۲۴ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت دریانوردان و آب‌بازان نیروی دریایی شاهنشاهی مصوب ۱۳۴۳٫۸.۳۰ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ - در مواد آیین‌نامه مذکور کلمات آب‌باز به کلمات آب‌کاو تبدیل می‌گردد.

۲ - مقررات مذکور تحت عنوان طبقه چهارم ماده ۲ آیین‌نامه مزبور به شرح زیر اصلاح می‌شوند:

طبقه چهارم - افسران - درجه‌داران - دانشجویان - دانش‌آموزان و افراد داوطلب نیروی دریایی شاهنشاهی در مدت طی دوره آموزشگاه غواصی وهمچنین افسران - درجه‌داران و افراد داوطلبی که دوره غواصی کوتاه مدت را در داخل یا خارج کشور طی نموده و موفق به دریافت گواهینامه غواصی‌که مورد تأیید آموزشگاه غواصی قرار گرفته باشد گردند و عملاً در روی ناو عملیات غواصی انجام دهند چهل درصد حقوق درجه مربوطه.

۳ - ماده زیر به عنوان ماده ۶ به آیین‌نامه مذکور اضافه می‌گردد:

ماده ۶ - افسران - درجه‌داران و افراد داوطلب غواص که دارای دوازده سال سابقه خدمت در امور غواصی بوده و حداقل ۹۰۰ ساعت غوص نموده‌باشند در صورتی که به تشخیص شورای عالی پزشکی نظامی بیمه قادر به ادامه غوص نباشند مادام که در خدمت ارتش شاهنشاهی هستند به ازاء هرسال سابقه غواصی چهار درصد آخرین فوق‌العاده سختی خدمت آب‌کاوی را دریافت خواهند نمود.

۴ - ماده زیر به عنوان ماده ۷ به آیین‌نامه مذکور اضافه می‌شود:

ماده ۷ - به پرسنل آب‌کاو که بر اثر سوانح ناشی از خدمت آب‌کاوی نقص عضو پیدا نموده و در نتیجه قادر به ادامه خدمت در مشاغل آب‌کاوی نباشندمبلغ سیصد هزار (۳۰۰۰۰۰) ریال پرداخت می‌گردد و درباره آنهایی که به علت مزبور از خدمت نظام به طور دائم معاف شوند و از کار افتادگی دائم‌داشته باشند به طوری که قادر به انجام هیچ کاری نباشند و یا فوت نمایند مبالغی به شرح زیر به خود یا به وراث مستمری‌بگیر آنان پرداخت می‌گردد:

الف - در صورت نداشتن همسر و اولاد پانصد هزار (۵۰۰۰۰۰) ریال.

ب - در صورت داشتن همسر و نداشتن اولاد ششصد هزار (۶۰۰۰۰۰) ریال.

پ - در صورت داشتن اولاد به تعداد هر یک از آنان مبلغ یکصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ریال به مبلغ مذکور در بند "ب" اضافه خواهد شد.

تبصره ۱ - در صورتی که معلولیت فقط مستلزم معافیت دائم از خدمت باشد معادل هشتاد درصد مبالغ مندرج بالا پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲ - مزایای مندرج در آیین‌نامه قانون بیمه افسران و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور جزو مبلغ پرداختی در این ماده‌محسوب و بقیه از بودجه وزارت جنگ پرداخت می‌گردد.

تبصره ۳ - مجموع مبالغ پرداختی بابت حق بیمه و زیان جانی در هر حال نباید از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تجاوز نماید.

تبصره ۴ - منظور از وراث مستمری‌بگیر مذکور در این ماده وراثی است که در ماده ۸۸ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی تعیین گردیده‌است ومبلغ پرداختی بابت زیان جانی به طور تساوی بین وراث مستمری‌بگیر تقسیم می‌گردد.

۵ - شماره مواد ۶ و ۷ و ۸ آیین‌نامه مذکور به ترتیب به شماره‌های ۸ و ۹ و ۱۰ تبدیل می‌شود.

۶ - در ماده ۸ آیین‌نامه مذکور عدد ۸ به عدد ۱۰ و عدد ۳ به عدد ۷ تبدیل می‌گردد.

اصلاح آیین‌نامه فوق در تاریخ روز دوشنبه بیست و چهارم فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیون بودجه مجلس‌شورای ملی رسیده و صحیح است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی