اصلاح آیین‌نامه مربوط به صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت در زمان حکومت نظامی

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ مهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۲۶ توسط Solhosafa (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهاردهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهاردهم

قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

اصلاح آیین‌نامه مربوط به صلاحیت دادگاه‌های نظامی موقت در زمان حکومت نظامی - مصوب اول آذر ماه ۱۳۲۴ (‌کمیسیون قوانین دادگستری)

ماده اول - بند ۲۴ و ۲۸ از ماده ۲۰ آیین‌نامه خرداد ماه ۱۳۲۲ و عبارت (‌مسلحانه) از بند ۲۱ مرقوم حذف می‌گردد.

ماده دوم - بند ۲۶ از ماده ۲۰ آیین‌نامه فوق به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

جرائم مشمول ماده ۲۵۸ قانون کیفر عمومی.

ماده سوم - رسیدگی به جرائم مندرج در ماده ۴۳ اصلاح شده در اسفند ۱۳۱۵ از قانون مجازات مرتکبین قاچاق از تاریخ تصویب این آیین‌نامه بادادگاههای نظامی موقت خواهد بود. ماده چهارم - تبصره ماده ۱۶ آیین‌نامه شهریور ۱۳۲۲ نسخ می‌شود.

ماده پنجم - پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها از صلاحیت دادگاههای نظامی موقت خارج شده در صورتی که منتهی به صدور حکم نشده به‌دادسراهای دادگستری مراجعه می‌گردد.

ماده ششم - این آیین‌نامه از تاریخ تصویب به موقع اجراء گذاشته می‌شود.

آیین‌نامه اصلاح آیین‌نامه مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۲۲ و ۲۱ شهریور ۱۳۲۲ که مشتمل بر شش ماده‌است به شرح بالا در تاریخ اول آذر ماه یک هزار وسیصد و بیست و چهار به تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس شورای ملی رسیده و به موجب قانون مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه یک هزار وسیصد و بیست و یک قابل اجراء است.

رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی