اصلاح آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

اصلاح آیین‌نامه فوق‌العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی - مصوب ۱۳۴۹٫۴.۱۴ کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی

بند الف ماده ۳ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

الف - رشته خلبانی: در صورت انجام پرواز مقرره.

۱ - در درجه ستوان‌یاری به شرح زیر:

در سالهای یکم - دوم و سوم خدمت از دو برابر حقوق مبناء.

از شروع سال چهارم تا خاتمه سال هفتم خدمت از دو و یک سوم (۳).(۱) ۲ برابر حقوق مبناء.

از شروع سال هشتم تا خاتمه سال سیزدهم خدمت از دو و دو سوم ((۳).(۲) ۲) برابر حقوق مبناء.

از شروع سال چهاردهم به بعد از سه و یک سوم ((۳).(۱) ۳) برابر حقوق مبناء.

۲ - در درجات پائین‌تر از ستوان‌یاری دو برابر حقوق مبناء.

بند زیر به ماده ۵ اضافه می‌گردد.

و - هنرآموزان آموزشگاه خلبانی از تاریخ پرواز یک برابر حقوق مبناء.

اصلاحی فوق به استناد ماده ۶۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی در تاریخ روز یکشنبه چهاردهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به‌تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی