اساسنامه نمونه سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۵:۵۸ توسط Bellavista1957 (گفتگو | مشارکت‌ها) (←‏ماده ۱۰)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


اساسنامه نمونه سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان - ۲ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس سنا و ۱ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس شورای ملی - کمیسیون‌های استخدام و امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و کشاورزی دو مجلس


این اساسنامه مشتمل بر ده ماده و دو تبصره به استناد مواد ۸ و ۹ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران‌روستایی و تجدید سازمان کشاورزی ایران پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و کشاورزی مجلس سنا درجلسات ۲۳ و ۲۷ اسفند ماه ۲۵۳۶ و ۲۵۳۷٫۲.۲ به ترتیب در جلسات بیست و هفتم و بیست و هشتم اردیبهشت ماه و اول خرداد ماه دو هزار وپانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و عمران روستایی‌مجلس شورای ملی رسید.

ماده ۱

در اجرای مواد ۸ و ۹ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی‌کشور مصوب ۲۵۳۶٫۳.۲۵ سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.

ماده ۲

سازمان دارای شخصیت حقوقی است و وظایف و اختیارات آن، به شرح زیر است:

۱ - بررسی و تدوین برنامه‌های کشاورزی و عمران روستایی منطقه، هماهنگ با سایر برنامه‌های استان و در قالب برنامه‌های عمرانی و سیاستهای‌اقتصادی و کشاورزی که توسط وزارت کشاورزی و عمران روستایی اعلام می‌شود.

۲ - انجام وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستایی مربوط به آب کشاورزی از محل تخصیص آب برای کشاورزی تا مزرعه و ایجاد شبکه‌های‌آبیاری و زه‌کشی در استان.

۳ - انجام وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستایی مربوط به خاک و اراضی زراعی و اراضی جنگلی و اراضی مستحدثه ساحلی و جنگلها ومراتع و بیشه‌های طبیعی و حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت در استان.

۴ - تشویق و تجهیز بخش خصوصی و فراهم نمودن موجبات مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های کشاورزی استان.

۵ - انجام وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستایی در اجرای اصل نوسازی روستاها از طریق مدیریت و مباشرت در تهیه طرح ساختمان ونگهداری تأسیسات زیر بنایی حوزه‌های عمرانی و شهرهای روستایی کشاورزی و خدماتی همچنین مراکز روستایی مناسب و مساعد منطقه و کمک به‌اجرای برنامه مسکن روستاییان از طریق اعطای وام و کمک بلاعوض و تجهیز منابع محلی با همکاری و مشارکت انجمنهای ملی و خودیاری مردم.

۶ - اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد و توسعه صنایع کشاورزی و روستایی در روستاها و نیز صدور پروانه و در صورت لزوم پیشنهاد اعطای وام ازطریق مؤسسات اعتباری همچنین نظارت یا مشارکت در آن صنایع به وسیله شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و بخش خصوصی با رعایت‌ضوابطی که از طرف وزارت صنایع و معادن در مورد ایجاد اینگونه صنایع تعیین می‌گردد.

۷ - تنظیم برنامه اعتبارات توسعه کشاورزی استان و اجرای آن از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری مربوط.

۸ - اجرای برنامه‌های مربوط به حفظ نباتات و دام و مبارزه با آفات نباتی و بیمارهای دامی و گیاهی.

۹ - نظارت بر اجرای امور بیمه محصولات کشاورزی و دامی در استان طبق مقررات قانون بیمه محصولات کشاورزی.

۱۰ - اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی بر اساس برنامه‌های مصوب وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بررسی نیازهای تحقیقاتی استان وپیشنهاد آن جهت اجراء در قالب برنامه‌های جامع ملی تحقیقات کشاورزی کشور.

۱۱ - کمک به ایجاد و توسعه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی در سطح استان بر اساس برنامه‌های وزارت کشاورزی و عمران‌روستایی و صدور اجازه تأسیس واحدهای تولیدی دامی و پیشنهاد اعطای وام از طریق مؤسسات اعتباری برای این قبیل واحدها بر اساس ضوابطی که‌از طرف وزارت مذکور تعیین می‌شود.

۱۲ - کمک به تشکیل و گسترش شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی جهت تدارک عوامل تولید و توزیع و انجام سایر وظایف مربوط به‌تعاونیهای روستایی.

۱۳ - انجام سایر وظایف قانونی وزارت کشاورزی و عمران روستایی که از طرف وزیر کشاورزی و عمران روستایی به سازمان محول می‌گردد.

ماده ۳

ارکان سازمان عبارتند از:

۱ - شورای عمران.

۲ - رییس کل.

ماده ۴

شورای عمران دارای ۱۵ عضو به شرح زیر است:

۱ - استاندار

۲ - یک نفر نماینده از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی. با انتخاب وزیر کشاورزی و عمران روستایی.

۳ - نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۴ - نماینده وزارت صنایع و معادن به انتخاب وزیر صنایع و معادن.

۵ - نماینده وزارت بازرگانی به انتخاب وزیر بازرگانی.

۶ - نماینده وزارت نیرو به انتخاب وزیر نیرو.

۷ - نماینده وزارت بهداری و بهزیستی به انتخاب وزیر بهداری و بهزیستی.

۸ - نماینده وزارت راه و ترابری به انتخاب وزیر راه و ترابری.

۹ - نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی.

۱۰ - نماینده سازمان برنامه و بودجه به انتخاب وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه.

۱۱ - نماینده منتخب انجمن استان.

۱۲ - نماینده منتخب از طرف شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی استان به معرفی رییس کل سازمان.

۱۳ - نماینده منتخب از طرف اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی.

۱۴ - نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان.

۱۵ - نماینده اتاق کشاورزی استان.

تبصره ۱ - ریاست شورا با استاندار خواهد بود و رییس کل سازمان سمت دبیری شورا را نیز خواهد داشت.
تبصره ۲ - نمایندگان سازمانهای دولتی مذکور در این ماده باید از مأمورین شاغل در محل انتخاب شوند.

ماده ۵

وظایف و اختیارات شورای عمران، به شرح زیر است.

۱ - تأیید برنامه‌های درازمدت و پنج‌ساله و سالانه سازمان برای پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه.

۲ - تصویب بودجه تفصیلی سازمان، شامل طرحها و فعالیتها و تغییر و اصلاح آنها در قالب بودجه سالانه مصوب و با استفاده از اختیار نقل وانتقال بیست درصد کل بودجه مصوب، موضوع قسمت ۴ بند ب ماده ۹ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، به وزارت کشاورزی و عمران‌روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور.

۳ - توزیع اعتبارات مصوب در سطح استان بر حسب استعداد و ضرورتها با توجه به خط مشی‌های وزارت کشاورزی و عمران روستایی.

۴ - تصویب تشکیلات سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان با جلب نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

۵ - بررسی گزارشهای دوره‌ای فعالیتهای سازمان و اعلام نظر نسبت به آن.

ماده ۶

جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌گردد و در صورت ضرورت جلسات فوق‌العاده شورا بنا به درخواست رییس کل سازمان‌تشکیل خواهد شد. جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه قابل اجراءاست.

ماده ۷

رییس کل سازمان که به ترتیب مقرر در بند د ماده ۹ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی‌و تجدید سازمان کشاورزی کشور انتخاب می‌شود بالاترین مقام اجرایی سازمان و نماینده وزیر کشاورزی و عمران روستایی در استان می‌باشد.

ماده ۸

وظایف و اختیارات رییس کل سازمان به شرح زیر است:

۱ - تهیه برنامه‌ها و بودجه تفصیلی و اصلاح بودجه و پیشنهاد توزیع اعتبارات و همچنین تهیه تشکیلات و گزارش فعالیتهای سازمان جهت‌تصویب شورا.

۲ - اجرای مصوبات شورا.

۳ - عزل و نصب مسئولان و کارکنان سازمان بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

۴ - نظارت بر حسن انجام وظائف کلیه واحدها و مؤسسات تابع و وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی در استان.

۵ - انجام هر گونه وظیفه دیگری که از طرف وزیر کشاورزی و عمران روستایی به وی محول می‌گردد.

ماده ۹

رییس کل سازمان نماینده قانونی سازمان در کلیه مراجع قضایی با حق توکیل غیر و یا تعیین نماینده می‌باشد.

ماده ۱۰

رییس کل سازمان می‌تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از مسئولان ذیربط سازمان تفویض نماید.

اساسنامه فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره به استناد مواد ۸ و ۹ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران‌روستایی و تجدید سازمان کشاورزی ایران پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و کشاورزی مجلس سنا درجلسات ۲۳ و ۲۷ اسفند ماه ۲۵۳۶ و ۲۵۳۷٫۲.۲ به ترتیب در جلسات بیست و هفتم و بیست و هشتم اردیبهشت ماه و اول خرداد ماه دو هزار وپانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و عمران روستایی‌ مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی