اخطار عمومی مخبرالسلطنه پس از کشتن خیابانی به مردم تبریز ۲۲ شهریور ۱۲۹۹

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
کودتای سوم اسفند درگاه انقلاب مشروطه

انقلاب مشروطه - جنگ جهانی اول در ایران - مبارزه برای آزادی علیه اشغال نظامی ایران از سوی دو کشور استعمارگر روسیه و انگلستان

قرارداد سری سایکس - پیکو

اخطار عمومی مخبرالسلطنه پس از کشتن خیابانی به مردم تبریز ۲۲ شهریور ۱۲۹۹


اخطار عمومی
از دور تصور می‌رفت قیام آقایان در تبریز واقعا از برای تحکیم قانون اساسی است. این جانب که خود را در تبریز از هر گونه معرفی مستغنی می دانم کمر خدمت اهالی را به میان به عجله هر چه تمامتر به آذربایجان آمدم. از جمال‌آباد تا تبریز آنچه مطالعه شد از دمکراسی اثری ندیدم همه جا رنجبر در عذاب و رعیت پریشان بود و فریادرسی نداشتند. در میانج حال رقت‌آوری مشاهده شد. ناامنی تا یک فرسخی شهر حکم‌فرما است. ولایات همه بلاتکلیف، در شهر دل‌ها خون و زبان‌ها به تهدید موزر مهراست.
در ظرف هفته گذشته به هر زبان و هر وسیله خواستم مطالب آقایان را بفهمم جز نظریات شخصی چیزی مفهوم نشد. آنچه نصیحت کردم ج. اب منطقی نشنیدم و روزی که فقط اتحاد به درد مملکت درمان است آقایان جاده افتراق می‌روند. نشستن و اصلاحات کردن بهتر از قیام و هرج و مرج در مملکت انداختن است. نظمیه گرسنه ژاندارم کردن بهتر از قیام و هرج و مرج در مملکت انداختن است. نظیمه گرسنه، ژاندارم بی‌معونه، راه‌ها ناامن، آقایان در باغ دولتی نطق می‌کنند. ادارات رسمی را به ارتکاب بی‌قانونی مجبور کرد. چرخ‌ها را از محور بدرانداخته.
لهذا بیش از این تامل و تحمل مقتضی نبود. به موجب اختیاری که داشتم به قزاق امر شد شهر را از این خال اسف‌آور خلاص کنند تا بتوان به اصلاخات امور داخل و خارج پرداخت. اداره نظمیه باید کماکان فقط مشغول نظم باشد. اداره ژاندارمری راه را تامین نماید، لازم است محاسبات خود را ترتیب داده بیاورند که حقوق آنها پرداخته و تعلیمات آنها داده شود.
مخبرالسلطنه

منبع

احمد کسروی: تاریخ مشروطه ایران - جلد دوم - تاریخ هیجده ساله آذربایجان - چاپ دوم - تهران - خرداد ۱۳۴۳ - ص. ۸۹۸