آیین‌نامه مربوط به هزینه‌های قابل قبول به حساب درآمد مشمولین مالیات

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس دوره قانونگذاری شانزدهم


‌آیین‌نامه مربوط به هزینه‌های قابل قبول به حساب درآمد مشمولین مالیات - مصوب ۴ مرداد ۱۳۲۹ (‌کمیسیون قوانین دارایی)

ماده ۱

هزینه‌های قابل قبول در مورد محاسبه مالیات بر درآمد به شرح زیر می‌باشد:

۱ - کرایه مکانی که برای پیشه لازم است - در صورتی که محل پیشه ملکی باشد استهلاک پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه کسور واقعی بوده‌و مربوط به سالی باشد که به حساب مالیاتی آن سال رسیدگی می‌شود.
۲ - کلیه هزینه‌هایی که برای نگاهداری و نیازمندیهای محل پیشه لازم است از قبیل بیمه و سوخت و روشنایی و حق‌الشرب و نظایر آن.
۳ - بهره وجوهی که برای تکمیل حوائج پیشه از اشخاص و بنگاهها وام گرفته و به کار انداخته شده.
۴ - بهره بقایای بدهی مؤدی بابت خرید مواد و لوازم کار.
۵ - حقوق - دستمزد - فوق‌العاده - هزینه سفر - پاداش پرداختی به کارمندان و کارگران در حدود متعارف - حق‌الزحمه و حق‌العملهای پرداختی.
۶ - بهای ملزومات اداری و ابزار و آلاتی که معمولاً در ظرف یک سال از بین بروند و بهای آنها جزء سرمایه محسوب نشده باشد.
۷ - هزینه‌های انتفاعی یا اداری ضروری مربوط به پیشه.
۸ - وجوه پرداختی بابت بیمه‌های مربوط به کسب از قبیل بیمه‌های آتش‌سوزی - دزدی - طوفان و غرامت پرداختی به کار گران و امثال آن.
۹ - حقوق و حق‌الامتیاز و سایر عوارض و مالیاتها که به دولت یا شهرداریها پرداخت می‌شود بغیر از مالیات بر درآمد.
۱۰ - مطالبات لاوصول - در صورتی که در سالهای بعد وصول گردد به حساب درآمد سالی که وصول می‌شود محسوب خواهد شد.
۱۱ - وجوه خالصی که برای استهلاک و فرسودگی و اسقاط کارخانجات و ساختمانها و ماشین آلات و لوازم آنها و همچنین برای معادن تخصیص‌داده می‌شود طبق تعرفه پیوست.

ماده ۲

وجوه ذخیره متعلق به شرکتهای بیمه که در ایران تشکیل شده و می‌شود و مرکز اصلی آنها در ایران بوده و معاملات عمده آنها در ایران‌صورت می‌گیرد طبق جدولهایی که از طرف وزارت دارایی تهیه می‌شود.

تعرفه استهلاک ضمیمه (‌ماده ۱۰۱ از فصل سیزدهم)

۱ - حروف چاپخانه ۵۰٪
۲ - ساختمانهای سنگی و آجری ۳٪
۳ - ساختمانهای چوبی ۷٪
۴ - ماشین آلات کارخانه‌های ریسندگی ۸٪
۵ - ماشین آلات کنسروسازی ۸٪
۶ - ماشین آلات بافندگی ۸٪
۷ - ماشین آلات متفرقه ۱۰٪
۸ - اتومبیل ۲۰٪
۹ - کامیون ۲۵٪
۱۰ - مبل و اثاثیه ۱۵٪
۱۱ - اثاثیه تجارتی ۸٪
۱۲ - ماشین بخار ۷٪
۱۳ - ماشین دیزل ۱۲٪
۱۴ - ماشینهای احتراق داخلی ۱۰٪
۱۵ - موتورهای الکتریکی ۷٫۵٪
۱۶ - اسبابهای متفرقه الکتریکی ۱۵٪
۱۷ ـ توربین‌ها ۸٪
۱۸ - ماشینهای ابزارسازی ۸٪
۱۹ - افزار کار ۵۰٪

مقاطعه‌کاران ساختمان

۲۰ - اتومبیل و کامیون ۳۳٪
۲۱ - سایر ماشین آلات از قبیل کمپرسور بتونیه غلطلک و تلمبه و غیره ۱۵٪
۲۲ - افزار کار ۵۰٪

استهلاک معادن

۲۳ - استهلاکات ماشین آلات معادن ۱۵٪

به موجب ماده ۲۵ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ آیین‌نامه مربوط به هزینه‌های قابل قبول به حساب درآمدمشمولین مالیات که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه چهارم مرداد ماه ۱۳۲۹ به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرااست.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت