آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس دوره قانونگذاری شانزدهم


آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران - مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی - کمیسیون قوانین دارایی [۱]

ماده ۱

در فروردین ماه هر سال و در سال ۱۳۲۹ در شهریور ماه کمیسیون صنفی برای تشخیص طبقه افراد هر صنف به عضویت سه نفر ازنمایندگان صنف مربوطه تشکیل می‌شود.

ماده ۲

برای کمیسیون صنفی مربوط به هر صنف سه نفر نماینده اصلی و سه نفر علی‌البدل انتخاب می‌شوند در صورتی که صنف دارای‌اتحادیه‌های رسمی ثبت شده باشد اعضاء اصلی و علی‌البدل بنا به دعوت اداره دارایی محل و از طرف اتحادیه‌های مذکور تعیین می‌گردد و در صورتی‌که اتحادیه‌های نامبرده وجود نداشته باشد یا در موعد مقرر نماینده خود را معرفی ننمایند فرماندار یا بخشدار هر محل عده مناسبی از افراد هر صنف را دعوت می‌نمایند تا از بین خود سه نفر اعضاء اصلی کمیسیون و سه نفر عضو علی‌البدل تعیین نمایند هر یک از اعضاء کمیسیون که غیبت نمایند نماینده دیگری از بین اعضاءعلی‌البدل به جای او انتخاب خواهد شد و هر یک از اعضاء که سه جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نمایند مستعفی شناخته می‌شود.

ماده ۳

رییس دارایی هر محل منشی کمیسیون را از بین کارمندان دارایی تعیین و معرفی خواهد نمود.

ماده ۴

مؤدیان مشمول ماده ۵ قانون مالیات املاک و درآمد به شرح زیر می‌باشند:

۱ - آجیل‌فروش جزء.
۲ - آهنگر و تلمبه‌ساز و گلگیرساز که کارخانه نداشته باشند.
۳ - اوراقچی اتومبیل.
۴ - بزاز نخی فروش و پرده فروش جزء که وارد و صادرکننده نباشد.
۵ - بقال و رزاز جزء.
۶ - پیراهن‌دوز و پیراهن فروش جزء.
۷ - بنزین و روغن و نفت‌فروش.
۸ - تعمیر کار مکانیک اتومبیل و سایر ماشین آلات از هر قبیل که کارخانه نداشته باشد.
۹ - جوراب فروش جزء.
۱۰ - چراغ‌ساز آباژورساز و تعمیرکار چراغ.
۱۱ - دباغ و زهتاب.
۱۲ - چلوکبابی و چلوفروشی به استثنای رستورانها
۱۳ - حلبی‌ساز.
۱۴ - حصیرباف.
۱۵ - خرازی و کاموا و اسباب بازی فروش جزء.
۱۶ - دوچرخه‌ساز و دوچرخه کرایه بده.
۱۷ - خیاط به استثناء خیاط‌های درجه اول مرکز.
۱۸ - دوخته فروش و لحاف‌دوز.
۱۹ - دواتگر و سماورساز که کارخانه نداشته باشد.
۲۰ - ریخته‌گری و چدن‌ریزی و سوهانکاری و ترازوساز که کارخانه نداشته باشد.
۲۱ - آبکار نقره و ورشو آلات و قلمزن و ورشوساز در صورتی که کارخانه نداشته باشد.
۲۲ - سراج و چمدان‌ساز و صندوق‌ساز.
۲۳ - ساعت‌سازی که ساعت‌فروش نباشد.
۲۴ - سبزی‌فروش.
۲۵ - تره‌بار فروش جزء.
۲۶ - سمسار و ظرف کرایه بده.
۲۷ - آرایشگاه.
۲۸ - سنگ‌تراش که کارخانه نداشته باشد.
۲۹ - سیگارفروش و توتون و تنباکو فروش.
۳۰ - صحاف و آلبوم‌ساز.
۳۱ - علاف جزء.
۳۲ - عطار و سقط‌فروش جزء.
۳۳ - عصار سرکه و آبغوره‌فروش.
۳۴ - علاقبند زردوز ملیله‌دوز در صورتی که واردکننده نباشد.
۳۵ - عکاس و ظاهرکنندگان فیلم که واردکننده نباشند.
۳۶ - قصاب.
۳۷ - آب‌نبات‌ساز و حلوافروش و قندریز.
۳۸ - قهوه‌چی و لیمونادفروش و بستنی‌فروش.
۳۹ - کتاب‌فروش و مجله‌فروش.
۴۰ - کوزه‌فروش و گچ و آجرفروش جزء.
۴۱ - کفاش
۴۲ - کلاهدوز و کلاه‌فروش و کیف‌ساز و کیف‌فروش که واردکننده نباشد.
۴۳ - لباف و شعرباف
۴۴ - لبنیات‌فروش جزء
۴۵ - لوازم‌التحریر فروش.
۴۶ - لباس‌شویی اتوکشی - تعمیر جوراب.
۴۷ - مسگر.
۴۸ - میوه فروش جزء.
۴۹ - نجاری که کارخانه نداشته باشد.
۵۰ - نقاش و تابلوساز و رنگ‌کار.
۵۱ - نانوا.
۵۲ - یخچالی.
۵۳ - گراورساز و پلاک‌ساز و مهرساز.
۵۴ - گرمابه‌دار.
۵۵ - گیوه فروش و گیوه‌دوز.

تبصره - طبقات فوق در صورتی مشمول ماده پنج قانون می‌باشند که پیشه‌ور جزء شناخته شده و عملیات بازرگانی انجام نداده و واردکننده وصادرکننده نباشند.

ماده ۵

ادارات دارایی مکلفند تا آخر خرداد ماه هر سال و برای سال ۲۹ تا آخر شهریور ماه صورت اسامی مؤدیان مشمول هر صنف را با اظهار نظرراجع به طبقه هر مؤدی به کمیسیون همان صنف ارسال دارد. کمیسیون مکلف است پس از بررسی و شنیدن توضیحات نماینده دارایی در ظرف یک ماه از تاریخ وصول صورتهای مذکور نظر خود را راجع به طبقه‌هر مؤدی با توجه به مدت اشتغال به اکثریت آراء اظهار نمایند و رای کمیسیون قطعی است.

ماده ۶

چنانچه کمیسیون صنفی پس از یک ماه از تاریخ دریافت صورت مؤدیان مندرج در ماده پنج طبقه هر مؤدی را به اداره دارایی ابلاغ ننمایدطبقه مشخصه از طرف دارایی قطعی است.

ماده ۷

ادارات دارایی طبقه مشخصه را با میزان مالیات به مؤدیان ابلاغ می‌نمایند چنانچه هر یک از مؤدیان از تاریخ ابلاغ تا مدت یک ماه ازپرداخت مالیات مشخصه خودداری نماید مشمول پرداخت جریمه تخلف و زیان دیرکرد خواهند بود.

به موجب ماده ۵ قانون مالیات املاک مزروعی و مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ آیین‌نامه طرز تشخیص و وصول مالیات کسبه و پیشه‌وران که‌مشتمل بر هفت ماده‌است در جلسه ۳۱ تیر ماه ۱۳۲۹ به تصویب کمیسیون قوانین دارایی مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

منبع