آیین‌نامه شورای عالی بهداشت

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

مذاکرات مجلس دوره قانونگذاری شانزدهم


‌آیین‌نامه شورای عالی بهداشت - مصوب ۲۹ آذر ماه ۱۳۲۹ (‌کمیسیون بهداری)

فصل اول - سازمان

ماده اول

شورای عالی بهداشت برای بحث و اظهار نظر در امور مربوطه به بهداشت عمومی کشور تشکیل می‌شود.

ماده دوم

شورای عالی بهداشت دارای ۲۱ نفر عضو می‌باشد از این قرار:

۱ - وزیر بهداری
۲ - معاون وزیر بهداری.
۳ - مدیران کل بهداشت و معاونت عمومی
۴ - رییس اداره مبارزه مالاریا و انستیتوی مالاریالوژی.
۵ - رییس اداره مبارزه با بیماریهای واگیر.
۶ - رییس یا کفیل بنگاه پاستور.
۷ - رییس دانشکده پزشکی.
۸ - هفت نفر استاد کرسیهای بهداشت - بیماری عفونی - میکرب‌شناسی - انگل‌شناسی - بیماریهای چشم - بیماریهای اطفال - بیماریهای آمیزشی.
۹ - رییس بنگاه مایه‌سازی حصارک (‌بنگاه رازی) به نمایندگی از طرف وزارت کشاورزی.
۱۰ - رییس بهداری ارتش (‌به نمایندگی از طرف وزارت جنگ).
۱۱ - رییس بهداری شهرداری تهران.
۱۲ - سه نفر پزشک دیپلمه و دکتر در طب به نمایندگی از طرف جامعه قانونی پزشکان و تا موقعی که جامعه تشکیل نیافته از طرف کلیه پزشکان.

ماده سوم

اعضای شورای عالی بهداشت به پیشنهاد وزیر بهداری و با فرمان همایونی منصوب می‌شوند.

ماده چهارم

ریاست شورای عالی بهداشت همیشه به عهده وزیر بهداری و در غیاب ایشان به عهده معاون وزارت بهداری می‌باشد.

ماده پنجم

دبیر شورا به وسیله خود شورا از بین کارمندان وزارت بهداری که عضویت شورا را دارند انتخاب می‌شود.

ماده ششم

علاوه بر اعضاء رسمی شورا می‌تواند لدی‌الاقتضا متخصصین دیگری را اعم از پزشک یا غیر پزشک به عنوان مشاور دعوت نماید که‌در جلسات شورا یا در کمیسیونهای آن از اطلاعات تخصصی آنها استفاده شود.

ماده هفتم

شورای عالی بهداشت دارای یک کمیسیون دائمی هفت نفره خواهد بود که اولاً طرحهای لازم را برای تصویب شورا حاضر ثانیاً درموقع بروز بیماریهای ساری کمکهای دائمی به عمل مبارزه می‌نماید.

اعضاء این کمیسیون عبارتند از:

۱ - وزیر بهداری
۲ - معاون وزارت بهداری.
۳ - مدیر کل بهداشت وزارت بهداری.
۴ - رییس یا کفیل بنگاه پاستور.
۵ - رییس دانشکده پزشکی.
۶ - استادان کرسیهای بهداشت و بیماریهای عفونی دانشکده پزشکی.

تبصره - ریاست کمیسیون دائم به عهده وزیر بهداری و در غیاب ایشان به عهده معاون وزارت بهداری خواهد بود.

مدیر کل بهداشت وزارت بهداری منشی این کمیسیون خواهد بود.

ماده هشتم

عضویت شورای عالی بهداشت افتخاری است.

ماده نهم

علاوه بر کمیسیون دائمی نامبرده شورا می‌تواند در هر موقع کمیسیونهای فرعی جهت مطالعه و اظهار نظر در مسائل مخصوص برای‌گزارش به شورا تشکیل دهد.

ماده دهم

در صورت فوت یا استعفای هر یک از اعضاء جانشین او بر حسب مقررات انتخاب اعضاء تعیین خواهد شد.

ماده یازدهم

شورای عالی بهداشت هر ماه یک مرتبه تشکیل می‌شود و در موقع لزوم رییس شورا می‌تواند جلسات فوق‌العاده تشکیل دهد.

کمیسیون دائمی لااقل هفته‌ای یک بار تشکیل می‌شود.

ماده دوازدهم

جلسات شورای عالی بهداشت و کمیسیون دائمی با حضور نصف به علاوه یک از اعضاء رسمی خود رسمیت یافته و کلیه‌تصمیمات به اکثریت نصف به علاوه یک از اعضاء رسمی حاضر به تصویب می‌رسد.

اعضاء شورا و کمیسیونها در مواقع غیبت حق واگذاری رای خود را به دیگری ندارند.

تبصره - در صورت تساوی آراء رییس شورا یا کمیسیون به هر طرف رای دهد اکثریت با آن طرف خواهد بود.

فصل دوم - وظایف

ماده سیزدهم

وظیفه شورای عالی بهداشت عبارت است از مطالعه و اظهار نظر در کلیه امور مهم مربوط به بهداشت عمومی از قبیل:

۱ - مطالعه در طرح قوانین و آیین‌نامه‌های بهداشتی مخصوصاً در مسائل ذیل:

  • الف - قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به مبارزه با بیماریهای واگیر - مالاریا - تراخم - آفات اجتماعی و اعتیادات مضره و غیره.
  • ب - قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به بهداشت کودکان - کارخانجات و کارگران و زندان و غیره.
  • ج - قوانین و آیین‌نامه‌های راجع به بهداشت ساختمانها اعم از منازل مسکونی و اماکن عمومی.
  • د - قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به جلوگیری از تقلبات دارویی و غذایی.
  • ه - آیین‌نامه داروهای مخدره و ادویه انحصاری.
  • و - تصویب برنامه عملیات و تعلیمات مأمورین بهداشتی و کارمندان فنی آزمایشگاهها.

۲ - مطالعه و اظهار نظر راجع به اقداماتی که در موقع بروز اپیدمیهای سخت باید به عمل آید.

۳ - مطالعه و اظهار نظر در مسائل بهداشت عمومی از قبیل آب آشامیدنی - طرز استخراج و استعمال آبهای معدنی و مجاری فاضلاب و غیره

۴ - مطالعه و اظهار نظر در کلیه مقررات مربوط به رفع مزاحمتهای بهداشتی و سایر مسائلی که با بهداشت عمومی تماس دارد.

۵ - تشویق و تمجید پزشکان دانشمند کشور به وسیله مدد مالی برای طبع و نشر کتب و رسالات بهداشتی آنها از طرف وزارت بهداری و اظهارنظر در صلاحیت کسانی که تألیف و ترجمه یا تصحیح کتب بهداشتی به آنها واگذار می‌شود.

۶ - بررسی و تهیه مقالات و گفتارهای بهداشتی به منظور روشن نمودن اذهان عامه.

۷ - اظهار نظر نسبت به اعطای نشانها و مدالهای بهداشتی مطابق آیین‌نامه مخصوصی که به تصویب شورای عالی بهداشت خواهد رسید.

۸ - بررسی و اظهار نظر در پیشنهاد استخدام متخصصین بهداشتی خارجی برای وزارت بهداری به مجلس شورای ملی.

۹ - اظهار نظر در صلاحیت نمایندگان بهداشتی که باید در انجمن‌ها و کنگره‌های پزشکی از طرف وزارت بهداری فرستاده شوند.

۱۰ - تعیین حدود شرایط لازم برای اعزام پزشکان و کارمندان فنی وزارت بهداری که از طرف دولت جهت مطالعه بهداشتی به خارجه اعزام‌می‌شوند یا از طرف دولت یا بنگاههای داخلی و یا خارجی رسماً دعوت می‌شوند.

۱۱ - بررسی و اظهار نظر در کلیه لوایح بهداشتی که از طرف وزارت بهداری به مجلسین تقدیم می‌گردد.

۱۲ - معاونت فکری به وزیر بهداری در هر امری که به آن هیأت رجوع نمایند.

ماده چهاردهم

مسائلی در شورا مطرح می‌شود که از طرف وزارت بهداری به آن هیأت رجوع شود چنانچه کارمند شورا بخواهد مسائلی را برای‌بحث در شورا پیشنهاد نماید باید طرح خود را کتباً برای رییس شورا بفرستد که قبلاً در کمیسیون دائمی بررسی شده بعداً جزء دستور مذاکرات شورا قرارگیرد.

ماده پانزدهم

آیین‌نامه داخلی شورای عالی بهداشت و کمیسیونها و دبیرخانه آن از طرف شورا تدوین و پس از تصویب شورا به مورد اجرا گذاشته‌خواهد شد.

ماده شانزدهم

در مرکز استانها و شهرستانها نیز شوراهای بهداشتی به منظور مطالعه و بررسی در مسائل بهداشتی تشکیل می‌شود.

ماده هفدهم

وزارت بهداری مأمور اجرای این آیین‌نامه‌است.

آیین‌نامه بالا که مشتمل بر هفده ماده و در تاریخ ۲۹٫۹.۲۹ به تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی رسیده به موجب ماده ۶ قانون سازمان‌وزارت بهداری مصوب آذر ماه ۱۳۲۴ قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت