آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب اسفند ۱۳۴۷

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ اوت ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۴۰ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب اسفند ۱۳۴۷ - مصوب ۱۳۴۸٫۶.۲۰ کمیسیونهای دادگستری و اصلاحات ارضی و بهداری مجلسین

ماده ۱ - تجویز مواد افیونی (‌تریاک و مشتقات آن) در نسخه پزشک تا میزانی مجاز است که علم دارو و درمان‌شناسی مقرر داشته‌است.

ماده ۲ - پزشکان مجاز نیستند برای بیماران خود تریاک و مشتقات آن را بیش از میزان لازم برای مصرف سه روز ضمن یک نسخه تجویز کنند وتکرار این قبیل نسخه‌ها بیش از یک مرتبه مجاز نیست به طوری که هیچ پزشکی نمی‌تواند برای بیمار بیش از مصرف شش روز مواد فوق‌الذکر را تجویزکند.

در صورتی که پزشک معالج به عللی تجاوز از میزان مقرر و یا مصرف بیش از شش روز را برای بیمار ضروری بداند (‌جز در موارد مصرح در ماده ۴ این‌آیین‌نامه) باید علت تجویز را در نسخه خود قید کند.

تبصره - داروخانه‌ها مکلفند این قبیل نسخه‌ها را پس از تحویل دارو نگاهداری و در مرکز به اداره کل نظارت بر مواد مخدره و شهرستانها به اداره‌بهداری محل تحویل نمایند.

ماده ۳ - نسخه داروهای مذکور در مواد یک و دو (‌غیر از استحصالات دارویی حاوی کدیین یا دیونین یا تبایین و املاح آن با الکسیر یا رکوریک یالودانوم یا پودر دودور) باید جداگانه تنظیم و دارای شرایط و مشخصات زیر باشد:

الف - دارای تاریخ و به خط و امضای پزشک معالج باشد.

ب - در سرنسخه اسم و آدرس پزشک نوشته شده باشد.

ج - اسم و آدرس بیمار به خط پزشک معالج ذکر شده باشد.

تبصره - پزشکان موظفند مشخصات این قبیل نسخه‌ها را در دفتر جداگانه ثبت و در مواقع لازم به مراجع ذیصلاح ارائه دهند.

ماده ۴ - برای معتادین به تریاک و مشتقات آن که سن آنها از ۶۰ سال متجاوز باشد و یا به علت کهولت و بیماری ترک اعتیاد آنان تا مدتی مقدورشناخته نشود به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف - پزشک معالج به خط و امضای خود گواهی مخصوصی طبق نمونه‌ای که وزارت بهداری تهیه و اعلام می‌نماید صادر خواهد کرد.

ب - پس از تأیید گواهی مزبور به وسیله یکی از مراکزی که وزارت بهداری اعلام خواهد نمود از طرف مراکز مذکور کارتی که دارای عکس شخص‌معتاد است برای خرید سهمیه صادر خواهد شد که در آن مشخصات کامل معتاد، مقدار مصرف روزانه، نشانی مرکز فروش، مدت اعتبار کارت که در هرحال از شش ماه تجاوز نخواهد نمود باید ذکر شود.

تبصره - هر کارت سهمیه فقط برای مرکز فروشی اعتبار دارد که نشانی آن در متن کارت ذکر شده‌است.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر چهار ماده و سه تبصره به استناد ماده ۹ قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک به ترتیب در جلسات ۱۳۴۸٫۵.۲۶‌و سوم و چهارم شهریور ماه ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیونهای بهداری، اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دادگستری مجلس شورای ملی و در جلسات‌شانزدهم و بیستم شهریور ماه ۱۳۴۸ به تصویب کمیسیونهای دادگستری، اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و بهداری مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی