آیین‌نامه اجرایی ماده۴۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۳۲ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (←‏منبع)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره محیط‌ زیست


آیین‌نامه اجرایی ماده۴۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع - مصوب ۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس شورای ملی و ۲۲ آذر ۱۳۴۹ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲ دی ۱۳۴۹ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۱

وزارت منابع طبیعی مکلف است قبل از صدور پروانه چرای دام در منابع ملی مشخصات محلی را که در آن اجازه چرای دام داده می‌شود و‌نوع و تعداد دام‌هایی که برای چرای آنها پروانه صادر می‌شود با حضور متقاضی پروانه صورتمجلس کند و یک نسخه از صورتمجلس را با پروانه چرا به‌متقاضی بدهد.

‌تبصره - دامدارانی که می‌خواهند دامهای خود را از محلی به محل دیگر نقل و انتقال دهند در صورتی که ناچار شوند دامهای خود را از منابع ملی‌شده عبور دهند مکلفند مراتب را قبلاً به نزدیکترین واحد منابع طبیعی محل اطلاع دهند و اجازه عبور اخذ نمایند.

ماده ۲

سرپرستها و رؤسای ادارات منابع طبیعی و همچنین آن عده از کارمندان وزارت منابع طبیعی که به موجب قانون در حکم ضابطین‌دادگستری شناخته شده‌اند منحصراً مجاز خواهند بود که در ضبط و فروش دامهای افرادی که بدون پروانه یا زائد بر پروانه مبادرت به چرای دام‌می‌نمایند اقدام کنند.

‌تبصره ۱ - نتاج دامهای موضوع پروانه حداکثر تا یک فصل چرا احتیاج به صدور پروانه چرای جداگانه ندارد. ‌
تبصره ۲ - مأمورین مذکور در این ماده مکلفند پس از ضبط دام کیفیت وقوع تخلف را از قبیل محل وقوع تخلف تعداد و نوع دامهای ضبط شده و‌سایر مشخصات دام و هویت متخلف را ضمن نمونه چاپی صورتمجلس کرده و ذیل آن را با ذکر هویت کامل و سمت خود امضای نمایند.

ماده ۳

مأمورین مذکور در ماده ۲ مکلفند دامهای ضبط شده را برای فروش به کشتارگاه‌ها عرضه نمایند و یا با حضور رییس خانه انصاف یا کدخدا‌یا رییس انجمن ده یا دو نفر معتمد محل از طریق حراج به فروش برسانند و نتیجه را صورتمجلس نموده به امضای حاضرین برسانند.
‌تبصره ۱ - مأمورین وزارت منابع طبیعی مکلفند برای تعلیف دامهای مورد حراج به مدت حداکثر یک ماه پروانه چرا به نام خریدار صادر نمایند. ‌
تبصره ۲ - مأمورین وزارت منابع طبیعی مکلفند وجوه حاصل از فروش دامهای ضبط شده را بلافاصله به حساب مذکور در ماده ۲۵ قانون حفاظت‌و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ منظور داشته و رسید بانکی را برای سرپرست منابع طبیعی منطقه ارسال دارند.

‌آیین‌نامه فوق مشتمل بر سه ماده و پنج تبصره به استناد ماده ۴۴ مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در جلسات ۲۱ و ۲۸ ‌آبان ماه و ۲ آذر ماه ۱۳۴۹ به ترتیب به تصویب کمیسیونهای دادگستری و دارایی و منابع طبیعی مجلس شورای ملی و در تاریخ هفدهم و بیست و دوم‌آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب کمیسیونهای منابع طبیعی و دارایی و دادگستری مجلس سنا رسیده است. ‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی


نیز نگاه کنید به

ملی کردن جنگل‌ها و مراتع

انقلاب شاه و مردم