آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور - مصوب ۱۳۴۴٫۱۱٫۱۸

ماده ۱ - منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنین مؤسسات بازرگانی‌و انتفاعی به شرح فهرست ضمیمه که در این آیین‌نامه به نام سازمان‌های دولتی خوانده می‌شود.

تبصره ۱ - سازمانهای دولتی که بعد از تصویب بودجه سال ۱۳۴۴ در کشور ایجاد شده و یا خواهند شد نیز مشمول این آیین‌نامه خواهند بود.

تبصره ۲ - کارکنان سازمان اطلاعات و امنیت کشور و مشمولین قانون نیروهای مسلح شاهنشاهی تابع قوانین خاص خود می‌باشند.

ماده ۲ - پرداخت وجه به کارکنان سازمانهای دولتی که با اطلاع کتبی سازمان دولتی متبوعه در غیر از ساعات اداری انجام وظایفی را در سازمان‌دولتی دیگر به عهده می‌گیرند فقط در قبال خدمات مشروحه در ذیل با رعایت مقررات مربوط مجاز می‌باشد.

۱ - تدریس.

۲ - تألیف و ترجمه کتب و تهیه مطالب درسی و مقالات برای مورد مشخص و مبلغ و مدت معین.

۳ - تهیه - تنظیم - رهبری و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری در رادیو - تلویزیون - فیلم و صحنه در وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و هنر.

۴ - سخنرانی - گویندگی - تفسیر اخبار و ترجمه در وزارت اطلاعات و وزارت فرهنگ و هنر.

۵ - جمع‌آوری آمارهای جوی در نقاطی که ایستگاه‌های هواشناسی فاقد متصدی است در اداره کل هواشناسی وزارت راه.

۶ - کارشناسی در مواردی که طبق قوانین ارجاع امر به کارشناس مقرر گردیده‌است.

۷ - شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف در وزارت کار.

۸ - حق‌الزحمه و حق‌العلاج صاحبان حرف پزشکی.

ماده ۳ - پرداخت وجه در قبال تعمیرات و انجام امور مکانیکی هواپیما و هلیکوپتر و کارآموزی تعلیم پرواز خلبانان و کمک خلبانان در هر موقع ازشبانه روز بر حسب احتیاج مجاز می‌باشد.

ماده ۴ - خدماتی که کارکنان سازمانهای دولتی در ساعات اداری و غیر اداری بنا به دستور سازمان دولتی متبوعه و یا طبق قوانین و مقررات‌موضوعه بنا بر اقتضاء شغل مورد تصدی در سایر سازمانهای دولتی انجام می‌دهند قسمتی از وظایف و مسئولیتهای کارکنان محسوب می‌گردد وپرداخت وجه به هر عنوان در قبال خدمات فوق‌الذکر از طرف سازمانهای دولتی که این گونه خدمات برای آنها انجام می‌شود ممنوع است.

تبصره - موارد مندرج در ماده ۲ این آیین‌نامه از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

فهرست ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قسمت اول تبصره ۲۹ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

 • اداره کل غله.
 • اداره کل قند و شکر.
 • مؤسسه انحصار دخانیات ایران.
 • سازمان چای.
 • بنگاه کل دارویی ایران.
 • سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران.
 • روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران.
 • راه آهن دولتی ایران.
 • سازمان پنبه.
 • سازمان تهیه مسکن.
 • مؤسسه جوجه‌کشی نارمک.
 • کارخانه شیر پاستوریزه تهران.
 • بنگاه شیمیایی.
 • شرکت سهامی کارخانجات ونک.
 • مؤسسه استاندارد ایران.
 • سازمان مدیریت صنعتی.
 • امور بهره‌برداری کارخانجات لوشان.
 • آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک.
 • سازمان مرکزی شرکت‌های صنعتی و معدنی.
 • سازمان نقشه‌برداری.
 • سازمان آب و برق آذربایجان.
 • سازمان آب و برق خوزستان.
 • سازمان آب و برق سفیدرود.
 • سازمان آب و برق کرج.
 • سازمان آب تهران و سد لتیان.
 • سازمان برق تهران.
 • بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند.
 • سازمان مرکزی شرکت‌های تعاونی روستایی ایران.
 • سازمان ذوب آهن ایران.
 • بنگاه پتروشیمی.
 • بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی.
 • بانک مرکزی ایران.
 • بانک ملی ایران.
 • بانک سپه.
 • بانک رهنی ایران.
 • بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی.
 • بانک رفاه کارگران.
 • بانک اعتبارات صنعتی.
 • بانک بیمه ایران.
 • شرکت سهامی بیمه ایران.
 • شرکت سهامی تلفن ایران.
 • شرکت سهامی شیلات ایران.
 • شرکت سهامی فرش ایران.
 • شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات.
 • شرکت سهامی کارخانجات ایران.
 • شرکت سهامی معاملات خارجی.
 • شرکت ملی نفت ایران.
 • شرکت هواپیمایی ملی ایران.
 • شرکت سهامی فروشگاه فردوسی.
 • شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه.
 • سازمان برنامه.
 • مؤسسه رازی.
 • انستیتو پاستور ایران.
 • مؤسسه خواربار و تغذیه ایران.
 • سازمان تربیت بدنی ایران.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر ۴ ماده و دو تبصره و فهرست ضمیمه که در تاریخ روز دوشنبه هیجدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به‌تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده صحیح و به استناد تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور قابل اجرا می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی -- رییس مجلس سنا

مهندس عبدالله ریاضی -- مهندس شریف امامی