آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
شهبانو فرح پهلوی آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی درگاه محمدرضا شاه پهلوی
شاهنشاه و شهبانو آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی را می‌گشایند
کلاس سوادآموزی آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی ۱۳۴۷
سالن غذاخوری آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی ۱۳۴۷
روشندلان آموزشگاه برنامه هنری اجرا می‌کنند. ۱۳۵۰
AmouzeshgahRezaPahlaviBlinds2536.jpg

آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی در روز ۲۳ آبان ماه ۱۳۴۳ در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو در آیینی گشوده شد. ریاست عالیه آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی با علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی می‌باشد. به امر همایونی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر در سال ۱۳۴۵ روز ۱ تا ۷ آذر ماه هفته روشندلان نامیده شد.

آموزشگاه زیر سرپرستی هیات مدیره و مدیر عامل و معاونین اداری و مالی اداره می‌شود و شبانه روزی است. کلاس‌های این آموزشگاه برای جوانان نابینای دلبسته به آموزش بنیاد شده است و همراستا با سایر یکان‌های وزارت آموزش و پرورش و با انگیزه گسترش آموزش میان جوانان و اجرای برنامه‌هایی برای پرورش شخصیت آنان بنیاد شده است. [۱]

شاهنشاه و شهبانو ساعت ۳ پس از نیمروز وارد آموزشگاه نابینایان در کوی کن شدند. هنگام ورود اعلیحضرتین رییس هیات مدیره آموزشگاه دکتر حسن علوی خوش‌آمد گفت و کودک نابینایی دسته گل زیبایی پیشکش شهبانو کرد. رییس هیات مدیره آموزشگاه، و هموندان هیات مدیره آموزشگاه گزارش کار آموزشگاه را به پیشگاه اعلیحضرتین شناساند. در این آیین هیات دولت و گروهی از سران کشوری نیز بودند.

رییس هیات مدیره آموزشگاه در گزارش خود گفت: آموزشگاه نابینایان یکان‌های گوناگونی دارد و آن یک هنرستان حرفه‌ای می‌باشد که دربرگیرنده هفت کارگاه، یک دبستان و یک دبیرستان است که دارای کلاس‌های زیاد و کتابخانه و سالن موسیقی و خوابگاهی برای ۱۰۰ هنرجو می‌باشد. این آموزشگاه با هزینه ۱۱ میلیون ریال بنا شده است و آنچه که باید یادآوری شود کمک‌های بی دریغ و سخاوتمندانه علیاحضرت شهبانوی گرامی است که تا امروز بیش از ۶ میلیون ریال کمک به این آموزشگاه فرموده‌اند. سایر موسسه‌ها و نیکوکارانی مانند سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی و شرکت ملی نفت ایران کمک‌های کارسازی به این آموزشگاه کرده‌اند.

آنگاه شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو از بخش‌های گوناگون و کلاس‌های آموزشگاه دیدن فرمودند. دانش آموزان نابینا هنگامی که آگاه شدند که شاهنشاه و شهبانو فرح به کلاس درس گام نهاده‌اند با جوش و خروش ابراز شادمانی کردند و یک تن از نابینایان چامه زیبایی را که خود سروده بود خواند.

شمار دانش آموزان در آغاز از هفتاد تن بیشتر نبود و این دانش آموزان در کلاس‌های دبستان و اول دبیرستان پراکنده بودند و برخی در شبانه روزی آموزشگاه زندگی می‌کردند. بیشتر این دانش آموزان از استان‌های گوناگون کشور به وسیله خانواده‌اشان، شهرداری‌ها، باشگاه لاینز و مردم انسان دوست معرفی شده بودند.

در سال ۱۳۴۴ پروژه‌ای برای گسترش فعالیت آموزشگاه و پذیرش نابینایان دختر به سازمان داده شد که از تاریخ آذر ماه ۱۳۴۵ به اجرا درآمد و دختران نابینا از سر تا سر کشور در آموزشگاه نابینایان رضا پهلوی پذیرفته شدند و خوابگاه دختران و اداره سرپرستی در آموزشگاه گشوده شد.

دانش آموزانی که دبستان و دبیرستان را به پایان رساندند می‌توانند در کلاس‌های کوتاه مدت حرفه‌ای شرکت کنند. کادر آموزشی آموزشگاه با وزارت آموزش و پرورش همکاری می‌کند.

  • - کلاس تمرین ماساژ و کلاس ماشین نویسی برای دانش آموزان دوره دبیرستان
  • - کلاس حصیر بافی، توربافی، جاروبافی، زنبیل بافی، کاموابافی، پارچه بافی، برس سازی و درودگری و فلزکاری

با گسترش سیستم آموزشی نابینایان در سال‌های دهه پنجاه و استفاده از خط بریل، در کلاس‌های مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، اداره‌ها، کارگاه‌ها، و هر جایی که در آن جنب و جوش زندگی است بر روی نابینایان باز است و آنها نیز مانند بینایان به سهم خود در سازندگی اجتماع سهیم هستند.

آموزشگاه رضا پهلوی کوشش می‌کند تا زیر بنای محکمی برای رشد شخصیت نابینایان فراهم ساخته و کاستی‌های عاطفی آنها را پر کند.

آموزشگاه نابینایان بزرگسال زیر سرپرستی انجمن ملی راهنمایی و پشتیبانی نابینایان از سوی دکتر خزائلی اداره می‌شود. در این آموزشگاه به افراد نابینا خواندن و نوشتن، موسیقی، درودگری (نجاری)، مجسمه سازی، ماساژ طبی و دیگر صنایع دستی دیگر آموزش داده می‌شود. هم چنین برای شرکت‌ها و اداره‌های دولتی نابینایان تلفنچی آموزش داده می‌شوند.

منابع

  1. انتشارات دفتر مخصوص شهبانو، تهران، ۱۳۵۴، ص. ۴۶