کنفرانس آموزشی رامسر

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
درگاه محمدرضا شاه پهلوی انقلاب شاه و مردم قوانین انقلاب شاه و مردم

کنفرانس آموزشی رامسر در امرداد ماه ۱۳۴۷ خورشیدی نخستین بار در زیر نظر مستقیم محمد رضا شاه پهلوی برگزار شد. کنفرانس آموزشی رامسر برای پیشبرد اصل دوازدهم انقلاب شاه و مردم، انقلاب اداری و آموزشی است که این اصل بر پایه گسترش کمیت آموزش با تغییرات بنیادی در کیفیت آموزش اداری و آموزشی پایه ریزی شد.

دوازده اصل منشور کنفرانس آموزشی رامسر با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور برنامه ریزی شد. بر اساس این منشور تامین نیروی انسانی با دانش و متخصص در رشته‌های گوناگون صنعت فرهنگ و غیره می‌باید با بن مایه‌های ایرانی و ارزش‌های ایرانی پرورش یابند. انقلاب آموزشی بر اساس گسترش کامل سواد و تخصص در ایران پایه گذاری و برنامه ریزی شد. در درازای انقلاب سفید شمار رشته‌های تحصیلی از هفتاد و پنج رشته (۷۵) به پانسد و پنجاه و دو رشته (۵۵۲) افزایش یافت. در سال ۱۳۵۵ بیست و دو در سد کل جمعیت کشور زیر پوشش سطح‌های گوناگون اموزش قرار گرفتند.[۱]

برای تند کردن آهنگ سواد و پیشه آموزی در پیشبرد سیستم آموزشی کشور رهنمودهای تازه‌ای پایه گذاری شد:

 • - آموزش‌های غیر رسمی و بیرون از سیستم آموزشی چون آموزش‌های کوتاه مدت و حرفه‌ای وابسته به سازمانهای دولتی و غیر دولتی
 • - واگذاری مسولیت‌های اداری و اجرایی به استان‌ها و شهرستان‌ها و کوشش در مشارکت هر چه بیشتر آموزگاران و مردم در اداره سیستم اموزش و پرورش
 • - طرح آموزش متوسطه نظری و فنی و حرفه‌ای با شور و خلاقیت و انعطاف بیشتر برای پیشبرد پیشه وری و جذب به رشته‌های فنی و حرفه‌ای
 • - استفاده از تکنولوژی آموزشی مناسب برای کشور در چاره جویی برای دشواری‌های آموزشی
 • - در مورد بالا بردن کیفیت اموزش نیز رکن‌های زیر در برنامه ریزی‌ها استفاده شد:
 • - ایجاد امکانات بیشتر برای تحصیل در داخل کشور
 • - پیوند دادن بخش آموزش عالی با همه بخش‌های اقتصادی و اجتماعی با توجه به نیازهای گسترش کشور
 • - بالا بردن کیفیت آموزشی و ایجاد سیستم ارزیابی آن
 • - اموزش پیوسته اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و سازمان‌های آموزش عالی
 • - لزوم در آمیختن آموزش و پژوهش در سطح دانشگاه‌ها
 • - جهت گیری تخصصی دانشگاه‌ها بر اساس امکانات هر دانشگاه
 • - بالابردن ارزش آموزش چند جانبی و آموزش بین رشته‌ای و ایجاد گروه‌های آموزشی در دانشگاه‌ها
 • - گسترش آموزش بازمانده‌های (میراث) فرهنگی و علمی کشور و تکیه ویژه بر آموزش زبان فارسی

چهار اصل از اصول انقلاب شاه و مردم، یعنی اصل ششم سپاه دانش ، اصل دوازدهم انقلاب اداری و آموزشی و اصل پانزدهم آموزش رایگان و اجباری در هشت سال نخستین تحصیل و اصل شانزدهم تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسه‌ها و تغذیه رایگان شیرخوارگان تا دو سالگی با مادران دست در دست همه جنبه‌های آموزش و پرورش کشور را زیر نظر دارند.

قانون

منبع

 1. محمد رضا پهلوی: به سوی تمدن بزرگ، کتاب و انتشارات پارس، چاپ سوم، لس انجلس، ۲۰۰۷ ص ۱۳۱ - ۱۳۴