چامه‌سرایان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
چامه‌سرایان و آثارشان


تا قرن ۹ هجری قمری

اسم شاعر قرن سبک آثار به نثر آثار به نظم تخلص یا نام مستعار زندگی نامه
فرخی سیستانی قرن ۳ سبک عراقی نثر نظم تخلص زندگی نامه
فردوسی قرن ۴ مثنوی‌سرا؟ نثر نظم تخلص زندگی نامه
رودکی قرن ۴ سبک خراسانی نثر نظم تخلص زندگی نامه
ابوسعید ابوالخیر قرن ۴ و ۵ سبک خراسانی نثر نظم تخلص زندگی نامه
منوچهری قرن ۴ و ۵ سبک عراقی نثر نظم تخلص زندگی نامه
انوری قرن ۵ سبک عراقی نثر نظم تخلص زندگی نامه
ناصرخسرو قرن ۵ سبک عراقی نثر نظم تخلص زندگی نامه
مسعود سعد سلمان قرن ۵ و ۶ سبک عراقی نثر نظم تخلص زندگی نامه
سنایی غزنوی قرن ۶ سبک عراقی نثر نظم تخلص زندگی نامه
خاقانی قرن ۶ سبک عراقی نثر نظم تخلص زندگی نامه
عمر خیام قرن ۶ سبک عراقی نثر نظم تخلص زندگی نامه
عطار نیشابوری قرن ۶ و ۷ سبک عراقی نثر منطق‌الطیر عطار زندگی نامه
نظامی قرن ۶ و ۷ سبک عراقی نثر شرف نامه-خسرو و شیرین-اقبال نامه-مخزن الاسرار-هفت پیکر-لیلی و مجنون تخلص زندگی نامه
فخرالدین عراقی قرن ۷ سبک عراقی نثر نظم تخلص زندگی نامه
مولوی قرن ۷ سبک عراقی نثر نظم تخلص زندگی نامه
سعدی قرن ۷ سبک عراقی؟ نثر نظم سعدی زندگی نامه
سیف فرغانی قرن ۷ و ۸ سبک عراقی نثر نظم تخلص زندگی نامه
خواجوی کرمانی قرن ۷ و ۸ سبک عراقی نثر نظم تخلص زندگی نامه
امیر خسرو دهلوی قرن ۷ و ۸ سبک هندی نثر نظم تخلص زندگی نامه
شمس الدين محمد حافظ شيرازي قرن ۸ سبک عراقی نثر نظم حافظ زندگی نامه
اوحدی مراغه‌ای قرن ۸ سبک عراقی نثر نظم تخلص زندگی نامه
جامی قرن ۹ سبک نثر هفت اورنگ جامی زندگی نامه

از قرن ۱۰ تا قرن ۱۳ هجری قمری

اسم شاعر قرن به قمری سبک آثار به نثر آثار به نظم تخلص یا نام مستعار زندگی نامه
وحشی بافقی قرن ۱۰ سبک عراقی نثر نظم تخلص زندگی نامه
شیخ بهایی قرن ۱۰ ؟ نثر نظم تخلص زندگی نامه
محتشم کاشانی قرن ۱۰ سبک هندی نثر نظم تخلص زندگی نامه
بابا طاهر قرن ۱۱ ؟ نثر نظم تخلص زندگی نامه
شيخ محمود شبستري قرن ۱۱ سبک عراقی گلشن‌راز نظم تخلص زندگی نامه
صائب تبریزی قرن ۱۱ سبک هندی - غزلیات صائب زندگی نامه
ميرزا حبيب قاآنی شيرازی سال۱۲۲۲-۱۲۵۶ه‍. ق. سبک خراسانی نثر نظم قاآنی زندگی نامه
بیدل شیرازی سال۱۱۷۵ـ ۱۲۵۸ه‍. ق. سبک نثر نظم بیدل شاعر و طبیب دورهٔ قاجاریه.
فروغی بسطامی قرن ۱۳ سبک بازگشت نثر نظم تخلص زندگی نامه

سرایندگان معاصر(تولد در سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰هجری شمسی)

اسم شاعر سال تولد- وفات سبک آثار به نثر آثار به نظم تخلص یا نام مستعار زندگی نامه
فریدون مشیری ۱۳۰۵-۱۳۷۴ سبک نثر نظم تخلص زندگی نامه

سرایندگان معاصر (تولد در سال ۱۳۲۱ تا ۱۳۴۰هجری شمسی)

سرایندگان معاصر (تولد در سال ۱۳۴۱ هجری شمسی تا کنون)

اسم شاعر سال تولد- وفات سبک آثار به نثر آثار به نظم تخلص یا نام مستعار زندگی نامه
محمدتقی بهار وفات سال ۱۳۳۰ ه‍. ش. سبک عراقی نثر نظم ملقب به ملک‌الشعراء زندگی نامه
پروین اعتصامی سال سبک نثر نظم تخلص زندگی نامه
نیما یوشیج ۱۲۷۴ـ۱۳۳۸ ه‍. ش.) نیمایی نثر نظم نیما (یوشیج) زندگی نامه
فروغ فرخزاد ۱۳۱۳ـ۱۳۴۵ ه‍. ش.) سبک نثر نظم تخلص زندگی نامه
فریدون مشیری ۱۳۰۵ـ۱۳۷۹ ه‍. ش.) سبک نثر نظم تخلص زندگی نامه
رهی معیری سال سبک نثر نظم تخلص زندگی نامه
سهراب سپهری سال سبک نثر نظم تخلص زندگی نامه
ابراهیم پورداوود سال سبک مردی ز ما در باستان نظم تخلص زندگی نامه
اقبال لاهوری سال سبک نثر نظم تخلص زندگی نامه
ايرج ميرزا سال سبک نثر نظم تخلص زندگی نامه

سرایندگان گویش‌های دیگر

اسم شاعر سال تولد- وفات سبک آثار به نثر آثار به نظم تخلص یا نام مستعار گویش یا زبان زندگی نامه
ملاجمال هزاری سال سبک نثر نظم تخلص گویش تاتی زندگی نامه
سرایندگان نامعلوم سال سبک سر کوه بلند نظم تخلص شعری هراتی زندگی نامه
سرایندگان نامعلوم سال سبک یا رب نظم تخلص شعری هراتی زندگی نامه
سرایندگان نامعلوم سال سبک وقتی عزیزی می‌ره از دستمون نظم تخلص شعری هراتی زندگی نامه