پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۱۵ آبان ماه ۱۳۳۵

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۳۵ خورشیدی تازی

بیست و پنجمین سال شاهنشاهی اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی آریامهر/ سال ۱۳۳۵


پیام اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران ۱۵ آبان ماه ۱۳۳۵

تشکیل مجمع عمومی شیر و خورشید سرخ ایران فرصت مناسبی به دست داد تا یک بار دیگر علاقمندی خود را به این مؤسسه خیریه ملی و بین‌المللی اظهار نماییم، و از پیشرفت‌هایی که حاصل کرده‌است، مراتب خرسندی خاطر خود را ابراز داریم، و از نمایندگان شیر و خورشید سرخ شهرستان‌ها که در این مجمع گرد آمده‌اند، بخواهیم تا راه خود را همچنان با دلگرمی و استواری ادامه دهند و با سعی و کوشش خود بر حیثیت و اعتبار این جمعیت، هم در میان مردم کشور و هم در انظار جهانیان بیفزایند.

در حوادث سیل‌های اخیر، جمعیت شیر و خورشید سرخ ثابت کرد که می‌تواند با جلب اعتماد عموم بهترین وسیله ابراز حس نوع‌پروری و خیرخواهی مردم ایران باشد و وظایف خود را با سرعت و صحت عمل نسبت به آسیب‌دیدگان انجام دهد، و با جلب کمک‌های مردمِ خیرخواه و همچنین مؤسسات بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر، بر جراحات آسیب‌دیدگان مرهم بگذارد، و آلام هم‌وطنان مصیبت‌دیده را التیام بخشد، و نیز همین پیشامد که متأسفانه دامنه آن بسیار وسعت یافت و قسمت زیادی از نقاط کشور ما را فراگرفت، ثابت کرد که بسط و توسعه تشکیلات شیر و خورشید سرخ تا چه اندازه مورد اهمیت و لزوم است، چنانکه باید تمام آحاد و افراد مملکت هر یک به فراخور حال و در حدود وضع و امکان خود با کمک مادی و یا با همکاری و صرف وقت راه را برای پیشرفت و تکمیل این مؤسسه مفید هموارتر سازند.

نکته دیگری که مورد توجه و علاقمندی است، سعی در تقویت نیروی فکری جوانان کشور و هدایت و راهنمایی آنان به ایفای وظایف نوع‌پرورانه و اجتماعی و به عبارت دیگر توسعه تشکیلاتی است که در اساس‌نامه جمعیت، تحت عنوان سازمان جوانان شیر و خورشید سرخ ذکر شده، زیرا یقین داریم که وجود چنین سازمانی نه تنها در آینده عوامل و وسایل کار را به نحو بهتر و مؤثرتری به اختیار شیر و خورشید سرخ خواهدگذاشت، بلکه اقدام اساسی و مفیدی نیز در راه تربیت و تعلیم جوانان کشور و آشناساختن آنان به وظایف خیریه و اجتماعی خود خواهدبود که شیر و خورشید سرخ ایران و وزارت فرهنگ نباید از نتایج و ثمرات بی‌شمار آن غافل باشند.

توسعه مؤسسات خیریه و بهداشتی شیر و خورشید سرخ در تمام نقاط کشور دلیل است بر علاقمندی و وظیفه‌شناسی اعضای این جمعیت در شهرستان‌ها، و همچنین مقام ارجمندی که جمعیت شیر و خورشید سرخ در خانواده بین‌المللی صلیب احمرها به دست آورده و به عنوان یکی از فعال‌ترین اعضای این اتحادیه بین‌المللی شناخته شده، دلیل دیگری است بر حسن جریان امور در این مؤسسه که با راهنمایی‌های مستمر والاحضرت شاهدخت شمس پهلوی، خواهر گرامی ما، وظایف خود را انجام می‌دهد و موجب خرسندی و رضامندی خاطر ما است.

از خداوند متعال برای عموم هم‌وطنان عزیز در راه خدمتگزاری توفیق و سعادت می‌طلبیم.